Kuinka pitkä savupiipun tulee olla?

Savupiipun pituudella tarkoitetaan takassa/kamiinassa olevan hormiliitoskohdan ja vesikatolla olevan piipun ylimmän ulko-osan/piippuhatun välistä etäisyyttä. Sen on oltava vähintään 3 – 3,5 m. Periaate on, että mitä pitempi piippu sitä parempi on yleensä piipun veto.

Savupiippu tulee ulottaa vesikaton yläpuolelle niin korkealle lähelle katon harjaa, että saavutetaan riittävä veto ja paloturvallisuus.

Vesikaton harjalla savupiipun pään ja katteen välinen pienin etäisyys savupiipun juuresta mitattuna on vähintään 0,8 m. Vietäessä piippua harjalta pois päin, tavanomaisilla kattokaltevuuksilla (≤ 20°) lisätään savupiipun korkeuteen 0,1 m jokaista lapemetriä kohti harjalta laskettuna.