FAQ

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om peis, ovn, pipe, innsats og fyring

Kan jeg montere peis/ovn selv?

Ja, det kan du. Husk meldeplikt til feiervesenet.

Tips og råd til deg som vil montere ildsedet selv.

Kan jeg montere peis/ovn rett på tregulv?

Nei, gulvet må dekkes til med en stålplate i bunnen under innsatsen. Noen produkter kommer med en betongdel som dekker gulvet og da vil det ikke være nødvendig å bestille stålplate i tillegg. Dette kan du se i monteringsanvisningen som kan lastes ned for hvert produkt.

Hva skal jeg bruke for å lime peisen?

Elementene i en elementpeis skal punktlimes med varmebestandig acryl eller silikon.

Jeg får det ikke til å brenne skikkelig og glassene blir svarte av sot.

Det kan være uvant å fyre i et nytt rentbrennende ildsted. Slik får du fyr i peis og ovn

Flammene slukker når jeg lukker igjen døren. Hva gjør jeg?

Dette kan tyde på at du ikke får høy nok temperatur/driftstemperatur i brennkammeret slik at ikke pipen trekker skikkelig. Prøv å bruke mer finkløyvd ved under opptenning og følg anvisninger i fyringsveiledningen.

Det ryker inn/lukter røyk i rommet når jeg fyrer. Hva gjør jeg?

Dette er et tegn på undertrykk i rommet, dvs at det er større trekk i rommet enn i pipen. Slå av eventuell mekanisk ventilasjon og kjøkkenvifte. Les mer

Kan jeg fyre med fyringsbriketter?

Nei, våre innsatser/ovner er ikke godkjent for fyring med annet enn ved. Med fyringsbriketter kan temperatur i brennkammer og pipe bli meget høy og det er fare for overoppheting som kan skade produktet og i verste fall føre til brann.

Hvor tørr skal ved være?

Ved skal inneholde max 20% fuktighet.

Hvordan måler jeg fuktighet i veden?

Det er fuktmålere å få kjøpt til få hundrelapper. Dette kan være en god investering når man skal kjøpe ved. Det er ikke alltid vi er enige med vedprodusenter når de reklamerer med ”tørr” ved. Spør gjerne om de kan oppgi fuktighet i prosent.

Hva trenger jeg å gjøre når feiervesenet kommer?

  • Etter varsel om feiing skal hele fyringsanlegget være tilgjengelig og utstyrt og innrettet slik at det kan feies på en tilfredsstillende måte. Det skal være sikker adkomst for feier på tak.
  • Husstigen skal være så lang at den rekker 1 meter over tak. Hus hvor gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert et stigefeste for å forhindre at stigen glir. Det skal være takstige/taktrinn forsvarlig montert. Dersom pipen er høyere enn 1,2 meter over tak skal det være montert en arbeidsplattform. Det skal være tilfredsstillende adkomst til sotluke.
  • Ha også monteringsanvisningen på ditt Nordpeis ildsted fremme slik at feier kan se de aktuelle sikkerhetsavstandene til ditt produkt.

Hvilken type maling skal jeg male peisen med?

Du kan bruke vanlig vannbasert, pustende maling. Les tips om fremgangsmåte

Hva gjør jeg hvis betongen blir skadet?

Grunnet transport og håndtering kan det oppstå små skader på peisen. Dette kan repareres med medfølgende flislim. For perfekt resultat kan du sparkle og slipe med egnet sparkelmasse utenpå fliselimet. Mindre sår og ujevnheter sparkles.

Hvordan vasker jeg glasset?

Den enkleste måten å få glasset rent på, er å vaske det med fuktig tørkepapir. Dypp det fuktige papiret i litt aske, gni over glasset, og tørk av med rent papir. Har du en peis med heve-/senkedør, ser du hvordan du åpner hele glasset i instruksjonsmanualen.

Husk å vente til glasset er avkjølt før du vasker det.

Hva er minimum avstand fra ildstedet til brennbart materiale?

Avstanden vil variere fra produkt til produkt. Les monteringsanvisningen for ildstedet. Der finner du alle aktuelle minimumsavstander.

Må jeg søke om å sette inn et nytt ildsted / bygge ny pipe?

ILDSTEDDu trenger ikke å søke om å sette inn ny peis eller ovn. Du må derimot melde fra til feiervesenet i kommunen når ildstedet er montert.SKORSTEIN / PIPEFritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, verken oppføring eller endring.Les mer

Må vil ha friskluft koblet direkte til ildstedet?

Spesielt i nye, helt tette hus er dette nødvendig for å få en god forbrenning. I eldre hus vil det normalt ikke være nødvendig.

Må jeg bruke nordpeis sine omramminger til innsatsene?

Nei, det er fult mulig å bruke Nordpeis innsats i en egenmurt omramming. I innsatsens monteringsanvisning står minimum sikkerhetsavstander, mål på innluft/utluft ventiler o.l.

Det snakkes mye om "effektiv pipehøyde". Hva betyr det?

Effektiv pipehøyde er høyden mellom røykrørinnføring og toppen av pipen. Denne bør være på min 3- til 3,5m.

Hva betyr rentbrennende?

En rentbrennende innsats/ovn brenner de uforbrendte gassene som danner seg over vedinnlegget. Dette gjøres ved å tilføre oksygen gjennom hull i hvelvplaten slik at disse gassene antenner. Dette bidrar til å redusere forurensing med opptil 90% og energien som omdannes til varme øker med opptil 60%.

Hva må temperaturen i brennkammeret være før den rentbrennende funksjonen trer i kraft?

Det er mer enn temperatur som skal til for at forbrenning skal skje. Et rentbrennende ildsted er nøye avstemt med riktig isolering, lufttilførsel og geometri for at rentbrennende funksjon skal tre i kraft. Denne funksjonen kan man se spesielt godt når det har tatt fyr i nytt ilegg, og man reduserer innstillingen på fyringsventilen. Man vil da kunne se flammer rundt hullene bak i brennkammeret. 

Hvorfor er det ikke tilført så mye luft til bålet i rentbrennende innsatser / ovner?

For å få best mulig forbrenning og effektiv utnyttelse av veden må tilførsel av luft skje i riktig mengde og på riktig sted i brennkammeret. For stor lufttilførsel kan gi for rask forbrenning, med tilhørende høye temperaturer, som kan skade ildsted, skorstein og bygning. Dette er i større grad tatt hensyn til i dag enn tidligere tider da det ikke var krav til testing mht sikkerhet og miljø.

Brennkammer

Brennkammeret er nøye avstemt med riktig mengde isolering og en geometri (konstruksjon) for å sikre ren forbrenning, også når man skal brenne sakte.Brennbare gasser må sikres tilstrekkelig oppholdstid i det varme brennkammeret til at alt brennbart er forbrent. De fleste av våre brennkamre er isolert med Thermotte™ et varmebestandig betongprodukt utviklet for formålet. Thermottedeler er å betrakte som slitedeler og kan byttes når det vises tydelige tegn på slitasje.Thermotten er laget i en delikat lys farge, som brennes ren ved normal bruk og fremstår lys også over tid. Thermotten er for øvrig mer slitesterk enn mange andre isolasjonsmaterialer på markedet.

Luftspyling av glassene

I eldre ildsteder kan det være irriterende at glasset i døren sotes ned og krever hyppig rengjøring. I moderne ovner og peiser er dette problemet løst med en luftekanal over glasset. Hensikten med kanalen er at det slippes ren luft inn i overkant av glasset, som spyler som en gardin nedover glasset i det varme brennkammeret.Den rene luften hindrer røykgassene i å komme i kontakt med og sote ned glasset. Den er også med på å styre intensiteten i bålet.

Hva betyr KW?

kW står for kiloWatt, eller 1000 W om man vil, og er en effektangivelse. I det tekniske målesystem brukes hk (hestekraft), hvor 1,36 hk = 1 kW.Effekt er hvor stor energimengde som virker over en gitt tid.

Fyringsventil

For å kunne styre mengden luft og intensiteten i bålet vil de fleste produsenter ha konstruert en ventil som kan styre tilførselen av spyleluft. Bruk av denne krever at man gjør seg litt kjent med ovnen eller peisen sin. For mye luft gir for intensiv fyring og for høye temperaturer, for lite luft (å strupe ildstedet ned) gir økt risiko for soting av glasset og at bålet ikke klarer å holde høy nok temperatur til å brenne skikkelig.

Sekundærluft

Veden som er lagt inn i brennkammeret vil begynne å avgi brennbare gasser etter hvert som temperaturen i brennkammeret og brenselet stiger. Ved er en fornybar ressurs, men det er også et brensel som inneholder både fast stoff som kull, og tjærestoffer som kan fordampe. Fordelingen mellom fast stoff og tjærestoffene er cirka 20/80, så mesteparten av vedkubben vil faktisk fordampe og brenne som gass i en vedovn.For å sikre nok luft til at disse gassene skal kunne brenne opp, også når man struper spyleluften, vil man ofte finne faste sekundærluftåpninger i brennkammerets bakvegg eller røykvenderplaten. Denne luften må tilføres over bålet slik at den ikke påvirker intensiteten til bålet.

Røykklokke

Etter at forbrenningen er ferdig ønsker vi å ta mesteparten av varmen ut av røkgassene. Dette skjer i røykklokka. Siste sjanse til å få ut varme av røykgassen før den forsvinner opp i pipa er i røykrøret. Ønsker man best mulig utnyttelse av varmen fra røykgassene kan en ekstra meter røykrør vær en god investering.Siden det er varmen i røykgassene som genererer trekken i pipa kan ikke all varmen tas ut. Blir røyken for kald vil man også kunne få uønsket kondensering i pipa. Ildstedet kan dermed tilpasses den enkelte installasjon ved bevist bruk av uisolerte røykrørslengder, og bruk av ildstedets topp- eller bakuttak for røykrørstilkobling.

Opptenningsventil

Noen ganger trenger man litt ekstra luft rett i bålet for å få det i gang litt raskere. Dette kan også forekomme når man har ventet litt for lenge før ilegg av mer ved. Denne luften kalles primærluft og styres ofte av en opptenningsventil. Ikke alle ildsteder er utstyrt med denne ventilen, men tilførsel av nok luft i opptenningsfasen kan også oppnås ved å sette døren på gløtt. Glemmer man å stenge opptenningsventilen etter bruk vil bålet kunne brenne for heftig, glasset kan sotes ned av avgassingen, eller etses melkehvitt av for høy temperatur.

Askeskuff

Noen ildsteder har en skuff under brennkammeret for å samle asken som blir igjen etter fyring.Man bør vurdere størrelsen på askeskuffen, er den for liten blir den ubruklig. På mindre ildsteder kan det dermed være enklere å ta asken rett ut av brennkammeret, enten med en liten spade eller askesuger. Nordpeis har med få unntak valgt å produsere ildsteder uten askeskuff. Dagens rentbrennende ildsteder brenner så effektivt at de reduserer askemengden og vi anbefaler å benytte en askesuger .NB! Nordpeis anbefaler at man bruker askesuger i mindre brennkammere. Dette er en renslig og god løsning i stedet for en liten askeskuff med mye askesøl.

Glass

Glasset i våre ildsteder er keramisk. Det vil si at det tåler høye temperaturer og er slitesterkt. Ildfast glass har høyere smeltetemperatur, og kan derfor ikke gjenvinnes sammen med brukt emballasjeglass. Sørg for at keramisk glass leveres til mottak for ildfaste glass. Ikke sammen med vanlig glassgjenvinning. Det er et viktig bidrag for miljøet!

Frisklufttilførsel

De aller fleste av våre produkter er utstyrt med en tilkoblingsstuss hvor montøren kan koble til ekstern luft. I moderne tette hus er det nødvendig med ekstern luft for å få ildstedet til å brenne optimalt.

Innsats

Innsatsen er selve brennkammeret med isolasjonsplater, ramme og dør. En innsats er rett og slett ”kassen” med de funksjoner som skal til for å opprettholde en god forbrenning. En lukket peis består i hovedsak av en innsats som er plassert i en omramming av betong, murstein eller lignende. Innsatser kommer i flere størrelser og former, med store glass, små glass og vinkelglass.I vårt sortiment vil man kunne finne omramminger tilpasset ønsket innsats, eller man kan velge å bygge inn innsatsen etter eget ønske.

Omramming

En innsats plasseres normalt sett i en omramming. Omrammingen kan bestå av ulike ikke brennbare materialer og sørger for konveksjonsvarme. Våre ferdigstøpte omramminger er laget i armert spesialbetong. Dersom du ønsker å mure din egen omramming er det viktig å huske på at hver enkelt innsats stiller krav til både luft inn i omrammingen og ut. I tillegg må kravene til luft under, på sidene og over innsatsen være tilfredstilt.En omramming gir normalt større mengde konveksjonsvarme enn en ovn fordi kanalene hvor luften strømmer er betydelig større. Mange assosierer ordet ”peis” med noe stort og tungt som tar mye plass i rommet og avgir lite varme. Moderne omramminger bygger mindre, tar lite gulvplass, er plasseringsvennlige og gir meget god varme.

Røykklokke

Etter at forbrenningen er ferdig ønsker vi å ta mesteparten av varmen ut av røkgassene. Dette skjer i røykklokka. Siste sjanse til å få ut varme av røykgassen før den forsvinner opp i pipa er i røykrøret. Ønsker man best mulig utnyttelse av varmen fra røykgassene kan en ekstra meter røykrør vær en god investering.Siden det er varmen i røykgassene som genererer trekken i pipa kan ikke all varmen tas ut. Blir røyken for kald vil man også kunne få uønsket kondensering i pipa. Ildstedet kan dermed tilpasses den enkelte installasjon ved bevist bruk av uisolerte røykrørslengder, og bruk av ildstedets topp- eller bakuttak for røykrørstilkobling.