Må jeg søke om å sette inn et nytt ildsted / bygge ny pipe?

ILDSTED

Du trenger ikke å søke om å sette inn ny peis eller ovn. Du må derimot melde fra til feiervesenet i kommunen når ildstedet er montert.

SKORSTEIN / PIPE

Fritak fra søknadsplikt gjelder ikke skorsteiner, verken oppføring eller endring.

Les mer