Askeskuff

Noen ildsteder har en skuff under brennkammeret for å samle asken som blir igjen etter fyring.

Man bør vurdere størrelsen på askeskuffen, er den for liten blir den ubruklig. På mindre ildsteder kan det dermed være enklere å ta asken rett ut av brennkammeret, enten med en liten spade eller askesuger. Nordpeis har med få unntak valgt å produsere ildsteder uten askeskuff. Dagens rentbrennende ildsteder brenner så effektivt at de reduserer askemengden og vi anbefaler å benytte en askesuger .

NB! Nordpeis anbefaler at man bruker askesuger i mindre brennkammere. Dette er en renslig og god løsning i stedet for en liten askeskuff med mye askesøl.