Røykklokke

Etter at forbrenningen er ferdig ønsker vi å ta mesteparten av varmen ut av røkgassene. Dette skjer i røykklokka. Siste sjanse til å få ut varme av røykgassen før den forsvinner opp i pipa er i røykrøret. Ønsker man best mulig utnyttelse av varmen fra røykgassene kan en ekstra meter røykrør vær en god investering.

Siden det er varmen i røykgassene som genererer trekken i pipa kan ikke all varmen tas ut. Blir røyken for kald vil man også kunne få uønsket kondensering i pipa. Ildstedet kan dermed tilpasses den enkelte installasjon ved bevist bruk av uisolerte røykrørslengder, og bruk av ildstedets topp- eller bakuttak for røykrørstilkobling.