Det snakkes mye om "effektiv pipehøyde". Hva betyr det?

Effektiv pipehøyde er høyden mellom røykrørinnføring og toppen av pipen. Denne bør være på min 3- til 3,5m.