Hva må temperaturen i brennkammeret være før den rentbrennende funksjonen trer i kraft?

Det er mer enn temperatur som skal til for at forbrenning skal skje. Et rentbrennende ildsted er nøye avstemt med riktig isolering, lufttilførsel og geometri for at rentbrennende funksjon skal tre i kraft. Denne funksjonen kan man se spesielt godt når det har tatt fyr i nytt ilegg, og man reduserer innstillingen på fyringsventilen. Man vil da kunne se flammer rundt hullene bak i brennkammeret.