Hvorfor er det ikke tilført så mye luft til bålet i rentbrennende innsatser / ovner?

For å få best mulig forbrenning og effektiv utnyttelse av veden må tilførsel av luft skje i riktig mengde og på riktig sted i brennkammeret. For stor lufttilførsel kan gi for rask forbrenning, med tilhørende høye temperaturer, som kan skade ildsted, skorstein og bygning. Dette er i større grad tatt hensyn til i dag enn tidligere tider da det ikke var krav til testing mht sikkerhet og miljø.