Problemer med røyk

For å få i gang trekk i pipe er det viktig med hurtig opptenning med mye finkløyvd, tørr ved. Se vår fyringsveiledning.

Hvis tiltakene overfor er fånyttes kan det være at det må gjøres utbedringer på skorsteinen. Kan skorsteinen være for kort? Trekk øker proporsjonalt med høyden på skorsteinen og en forlengelse av pipen kan være aktuelt. Er det andre ildsteder koblet til det samme pipeløpet?

Kan det trekke falsk luft? Dette kan i så fall redusere trekk drastisk. Prøv å tette eventuelle andre ildsteder godt igjen for så og testfyre.

Andre metoder for å behjelpe trekk i skorstein kan f.eks være å montere en vifte hvor du kan regulere trekken som du vil.