Våre verdier

Nordpeis skal være kundens førstevalg av effektive, innovative og tidsriktige ildsteder av god kvalitet.

Utfordrende

Vi skal være ledende i utviklingen av nye ildsteder og beslektede produkter. Vi skal være kjent for ta markedet videre gjennom fokus på design, miljø og brukervennlighet. Vi skal utfordre eksisterende distribusjonskanaler og gjeldende normer og metoder. Tørre gå litt lengre.

Nær

Vi skal ha de nærmeste relasjonene til våre prioriterte samarbeidspartnere. Vi skal ha en nærhet til markedet og kjenne på pulsen hva som opptar våre forhandlere og forbrukere.

Vi skal bidra med inspirasjon slik at også sluttkunden får nye ideer og lyst til å kjøpe våre produkter. Vi skal være en arbeidsplass som involverer og gir medarbeiderne løpende utfordringer vi skal også utfordre hverandre med en målsetting om hele tiden å utvikle oss videre.

Trygg

Vi skal være en troverdig samarbeidspartner og stå for våre løfter. Våre produkter skal innfri, helst over forventning, og de skal ha gjennomgått alle tester som markedet krever i forhold til miljø og kvalitet. Internt skal vi bygge tillit gjennom åpen og direkte kommunikasjon som gir forutsigbarhet i alle ledd.

Vi skal sammen skape en trygg arbeidsplass for den enkelte.

Lønnsom

Vi skal drive en lønnsom og langsiktig virksomhet. Vi skal også være langsiktige i forhold til ansatte og samarbeidspartnere.