Northstar betongfärg för eldstäder

Våra eldstäder levereras i obehandlad betong, och kan därför ha olika finish. Om du vill ha en jämnare yta med betonglook rekommenderar vi att du målar din eldstad med Northstar betongfärg för eldstäder.

Färg för eldstäder är en betongprodukt som appliceras som målarfärg. Den blandas med vatten och uppnår ett matt, betongliknande utseende. Färg för eldstäder är avsett för inomhusbruk och kan användas på betong/gips, tegel och gipsskivor.

Ytan som ska målas måste vara fri från lösa partiklar, damm och fett. Skador och sprickor repareras med lämplig filler eller akryl. Om ytan är absorberande måste den vattnas ordentligt innan färgen appliceras.

Färg för eldstäder ska blandas med vatten (använd borrmaskin med färgblandarstav). Blanda under minst två minuter tills blandningen är klumpfri. Låt blandningen vila i 4–5 minuter och blanda igen i ungefär en minut. Vattnet kan reduceras något om du vill ha en tjockare blandning för mer struktur. Applicera med bred pensel eller rulle. Skumgummiroller ger det jämnaste resultatet, medan pensel skapar olika skuggningseffekter. Färgen ska vara lätt att applicera och får inte rinna. Resultatet kommer att se olika ut beroende på vilken applikationsmetod som har använts. Färgen appliceras från hörn till hörn, vått i vått. Vanligtvis räcker det med ett lager för att få den önskade ytan.

Om flera lager ska appliceras, vänta i 6–8 timmar innan ytan vattnas igen och nästa lager appliceras. Varken den yta som målas eller lufttemperaturen får vara lägre än 10 oC. Applicera inte färg för eldstäder på varm betong eller i starkt solljus.

Användningstiden är 90–120 minuter. Verktygen rengörs i vatten.