Garanti

Produkten är kontrollerad och uppfyller gällande kvalitetskrav.

Garanti på de olika delarna:

  • Gjutjärnsdelar 10 år
  • Stålplåt 5 år
  • Betong 5 år

Garantin omfattar inte:

  • Arbete eller andra omkostnader som kan tillkomma vid garantileveranser
  • Fel eller defekter som kan hänföras till felaktig montering, dåligt skorstensdrag, felaktig användning, dåligt bränsle eller liknande (enligt bruksanvisning).

Nya delar levereras utan kostnad för kunden. Invändiga slitagedelar som galler, brandväggsskivor, glas, packningar eller liknande omfattas inte av garantin.

Warranty Card Europe Pdf, 409 kB.