Hjälp till självhjälp - N-21

Vi har gjort flera korta filmer som vi kallar för hjälp till självhjälp – för Nordpeis N-21.

I Nordpeis N-21-serien ingår insatser med olika mycket insyn. Insatserna används också i murspisarna Pisa, Stockholm, Praha, Cannes och Osaka.

Innehåll:

1. Hur man byter handtag för luftreglering på Nordpeis N-21U/A/F

 

2. Hur man byter inre sidoglas på Nordpeis N-21 U/A

 

3. Hur man justerar luckan på Nordpeis N-21U/A/F

 

4. Så fungerar funktionen ”håll luckan öppen” på Nordpeis N-21 U/A/F

 

5. Hur man byter luckans inre glas på Nordpeis N-21U/A/F

 

6. Hur man byter luckans låsmekanism på Nordpeis N-21 U/A/F

 

7. Hur man byter yttre sidoglas på Nordpeis N-21 U/A

 

8. Hur man byter luckhållare på Nordpeis N-21U/A/F

 

9. Hur man byter luckans packning på Nordpeis N-21 U/A/F

 

10. Hur man byter luckans yttre glas på Nordpeis N-21U/A/F

 

11. Hur man byter låsmekanism på N-21U/A/R

 

12. Hur man justerar luckans låsmekanism på N-21U/A/F

 

13. Hur man byter plåt till eldningsventil på N-21U/A/F

 

14. Hur man byter mekanism till tändningsventil på N-21U/A/

 

15. Hur man byter brandväggsskivor/isoleringsskivor på N-21U

 

16. Hur man byter brandväggsskivor/isoleringsskivor på N-21A

 

17. Hur man byter låsmekanism på N-21A