Hjälp till självhjälp - Nordpeis N-29 serien

Vi har gjort flera korta filmer som vi kallar för hjälp till självhjälp – för Nordpeis N-29-serien! Nordpeis N-29P är en insats som används i murspisen Davos P hög och låg.

Innehåll:

1. Hur man justerar låsmekanismen på Nordpeis N-29-serien

 

2. Hur man justerar luckan på Nordpeis N-29-serien

 

3. Så fungerar funktionen ”håll luckan öppen” på N-29-serien

 

4. Hur man byter luckhållare på Nordpeis N-29-serien

 

5. Hur man byter luckans packning på Nordpeis N-29P

 

6. Hur man byter luckans inre glas på Nordpeis N-29P

 

7. Hur man byter luckans låsmekanism på Nordpeis N-29P

 

8. Hur man byter luckans yttre glas på Nordpeis N-29P

 

9. Hur man öppnar en låst lucka på Nordpeis N-29P

 

10. Hur man byter inre sidoglas på Nordpeis N-29 P

 

11. Hur man byter låsmekanism på Nordpeis N-29P

 

12. Hur man byter yttre sidoglas på Nordpeis N-29 P

 

13. Hur man byter fjädern på självstängande lucka på Nordpeis N-29P

 

14. Hur man byter brandväggsskivor/isoleringsskivor på Nordpeis N-29P