Hjälp till självhjälp - Nordpeis Me

Vi har gjort flera korta filmer som vi kallar för hjälp till självhjälp – för Nordpeis Me

Innehåll:

1. Hur man justerar luckans lås på Nordpeis Me

2. Hur man justerar luckans gångjärn på Nordpeis Me

3. Hur man monterar/demonterar brandväggsskivor/isoleringsskivor på Nordpeis Me

4. Hur man byter luckans gångjärn på Nordpeis Me

5. Hur man byter sidoglas på Nordpeis Me

6. Hur man byter glaslucka på Nordpeis Me