Hjälp til självhjälp - Nordpeis N-29A/U

Vi har gjort flera korta filmer som vi kallar för hjälp till självhjälp – för Nordpeis N-29A/U

Vår största insats N-29-serien används i Nordpeis Davos.

Innehåll:

1. Hur man byter luckans inre glas på Nordpeis N-29U/A

2. Hur man byter luckans yttre glas på Nordpeis N-29U/A

3. Hur man byter brandväggsskivor/isoleringsskivor på Nordpeis N-29A

4. Hur man byter luckans yttre glas på Nordpeis N-29U/A

5. Hur man byter låsmekanism på Nordpeis N-29U/A

6. Hur man byter luckans låsmekanism på Nordpeis N-29U/A

7. Hur man byter inre sidoglas på Nordpeis N-29U/A

8. Hur man byter fjädern på självstängande lucka på Nordpeis N-29U/A

9. Hur man byter eldningsventil på Nordpeis N-29U/A

10. Hur man byter skjutreglage till eldningsventil på Nordpeis N-29U/N-29A

11. Hur man byter packning på lucka Nordpeis N-29U/A

12. Hur man byter yttre sidoglas på Nordpeis N-29U/A

13. Hur man byter brandväggsskivor/isoleringsskivor på Nordpeis N-29U