Så här får du fart på brasan

Det kan ibland vara svårt att få fyr i en modern eldstad. Det blir sotigt, draget är inte tillräckligt bra eller så tar sig inte brasan ordentligt. Vanligtvis är det inte något fel på kaminen. Man måste elda på ett annat sätt i moderna eldstäder och därför har vi samlat ett antal råd och tips om eldning.

I alla år har det sagts att man ska tända en brasa underifrån. Det är ju bara logiskt: lågorna rör sig uppåt, så då måste det ju vara smart att lägga det man vill ska brinna ovanpå? Jo, som regel får man då fyr på brasan. Men vill man ha en maximal värmeeffekt och minimala utsläpp ska man faktiskt tända ovanifrån.

När du tänder ovanifrån blir själva brännkammaren snabbare uppvärmd. Det ger ett bra drag i både kaminröret och skorstenen. God tillgång till syre är som bekant bra för att få fart på brasan. Lågorna överst värmer även upp vedträna nedanför. Den nedersta veden avger då gaser som bidrar till att brasan inte slocknar.

Se alla våra eldningsråd här

Fyr i peisen

Tips

  • Det är mer miljövänligt att elda med synliga lågor. Brasor utan lågor fördubblar utsläppen av kol och partiklar.
  • Använd inte tidningar, papper eller kartong när du tänder brasan. De orsakar mycket aska och stjäl syre, plus att trycksvärta är skadligt för miljön.
  • Använd hellre tändpåsar eller tändull än briketter. De är mindre skadliga för eldstaden och är enklare att tända med.

Organisera veden rätt

  • Lägg stora vedträn nederst och blanda tändved och 2–3 tändmaterial överst. Börja bakifrån och stapla framåt så att luften kan strömma ner längs glaset och in under veden.
  • Det är viktigt att vedträna är torra. Om du är osäker på om veden är helt torr kan du slå dem mot varandra. Om det låter som ett bollträ som träffar en boll är veden klar för eldning.
  • Använd hellre tändpåsar eller tändull än briketter. De är mindre skadliga för eldstaden och är enklare att tända med.

Använd tillräckligt mycket ved

Många blir överraskade över hur mycket ved som rekommenderas vid tändning. Vi rekommenderar faktiskt att du börjar med 2–3 kg finkluven ved när du ska tända brasan. Detta eftersom moderna kaminer med ren förbränning behöver längre tid på sig att värma upp skorstenen, vilket är nödvändigt för att draget ska bli tillräckligt. Detta bidrar till att elden tar sig, samtidigt som förbränningen blir effektivare.

Se till att lufttillförseln är god

Öppna alla ventiler i kaminen och se till att det kommer in tillräckligt mycket luft i bostaden. Stäng gärna av köksfläkten och ventilationen eftersom de drar ut luft ur huset och minskar draget i skorstenen. Låt gärna luckan stå på glänt i överkant i fem minuter tills det brinner bra.

Först när eldstaden är varm (efter ca. 15 minuter) bör du reglera luftintaget med ventilerna. Det är viktigt att inte stänga spjällen så mycket att lågorna dör ut.