Rengör inte glaset alltför ofta.

Torr ved och rätt eldningsteknik är helt avgörande.

En viktig del av trevnaden är att kunna se lågorna dansa och njuta av det speciella ljus som sprids från brasan. Därför väljer många en murspis eller braskamin med stora glasytor. Då är det ju tråkigt om man hela tiden måste rengöra glaset för att det blivit så sotigt att det nästan inte går att se brasan.

Det är inte bara irriterande och tidskrävande att ständigt behöva rengöra glaset. Det betyder troligen också att det antingen är något fel på den ved du använder eller så eldar du på ett felaktigt sätt.

Vasking av peisglass

Tips

  • Se till att ventilationen är god.
  • Använd torr ved.
  • Om du måste rengöra glaset - använd fuktat papper doppat i aska.

Använd torr ved

Det allra viktigaste när du ska elda är att använda torr ved. Att elda med fuktigt eller färskt trä leder nämligen till att det brinner dåligt och med låg temperatur. Konsekvensen blir att det bildas sot under förbränningen. En del sot fastnar på glaset, men det sätter sig även i skorstenen. På lång sikt är det ett större problem än glaset eftersom det ökar risken för skorstensbrand.

Fukthalten i veden ska inte överstiga 20 % och det enklaste och mest exakta sättet att mäta den på är att använda en fuktmätare. Man kan också få en fingervisning om fukthalten om man slår två vedträn mot varandra. Om klangen är ljus är veden torr.

Elda på rätt sätt

Det är särskilt viktigt att se till att brasan får tillräckligt med luft. Om lufttillförseln är för liten blir förbränningstemperaturen lägre och det bildas mer sot. Tänk på att kaminer med ren förbränning, vilka är vanligast i dag, kräver mer luft än äldre vedspisar.

Om det är problem med draget kan du kontrollera följande:

  • Att luftventiler och eventuella spjäll är öppna. Du kan också ställa ett fönster på glänt för att få bättre lufttillförsel, i synnerhet när brasan ska tändas.
  • Att sotningsluckor eller annat som är kopplat til skorstenen är tätade.
  • Att packningar och skarvar är täta och inte drar in falsk luft.
  • Rengör kaminen med jämna mellanrum.
  • Sota rökröret mot skorstenen regelbundet.

Korrekt eldning handlar även om att tända och lägga in ny ved på rätt sätt. Du bör tända ovanifrån för att säkerställa bästa möjliga förbränning samt för att så lite oförbrända gaser som möjligt ska lägga sig mot glaset och i skorstenen. Se gärna våra korta eldningsguider för tips och råd.

När du ska lägga in ny ved bör du inte ta för stora trän. Mindre vedträn tar lättare eld och mängden oförbrända gaser minskas till ett minimum. Nya vedträn ska läggas i när brasan övergått till glöd – alltså när det inte längre syns några lågor.

PS! Det finns speciella rengöringsmedel för glaset. Det enklaste och billigaste sättet är dock att ta lite fuktat papper, doppa det i askan i kaminen och rengöra glaset med det.