Vad är en askbehållare?

I vissa kaminer finns en behållare under brännkammaren där den aska som blir kvar samlas. Det är viktigt att askbehållaren har rätt storlek. Om den är för liten gör den ingen nytta. Har man en mindre kamin kan det vara enklare att ta ut askan direkt ur brännkammaren med en liten spade eller asksug. Nordpeis har med få undantag valt att tillverka eldstäder utan askbehållare. Dagens rent förbrännande kaminer är så effektiva att det inte blir så mycket aska och vi rekommenderar därför att man använder en asksug. Nordpeis rekommenderar att man använder en asksug i mindre brännkammare. Det är en hygienisk och bra lösning jämfört med en liten askbehållare som man riskerar att spilla ur.