Videoserie

Hjelp til Selvhjelp

Hjälp till självhjälp: N-21

I Nordpeis N-21-serien ingår insatser med olika mycket insyn. Insatserna används också i murspisarna Pisa, Stockholm, Praha, Cannes och Osaka. Vi har gjort flera korta filmer som vi kallar för hjälp till självhjälp – för Nordpeis N-21.

1. Hur man byter handtag för luftreglering på Nordpeis N-21U/A/F


2. Hur man byter inre sidoglas på Nordpeis N-21 U/A


3. Hur man justerar luckan på Nordpeis N-21U/A/F


4. Så fungerar funktionen ”håll luckan öppen” på Nordpeis N-21 U/A/F5. Hur man byter luckans inre glas på Nordpeis N-21U/A/F


6. Hur man byter luckans låsmekanism på Nordpeis N-21 U/A/F


7. Hur man byter yttre sidoglas på Nordpeis N-21 U/A


8. Hur man byter luckhållare på Nordpeis N-21U/A/F


9. Hur man byter luckans packning på Nordpeis N-21 U/A/F


10. Hur man byter luckans yttre glas på Nordpeis N-21U/A/F


11. Hur man byter låsmekanism på N-21U/A/R


12. Hur man justerar luckans låsmekanism på N-21U/A/F


13. Hur man byter plåt till eldningsventil på N-21U/A/F


14. Hur man byter mekanism till tändningsventil på N-21U/A/


15. Hur man byter brandväggsskivor/isoleringsskivor på N-21U


16. Hur man byter brandväggsskivor/isoleringsskivor på N-21A


17. Hur man byter låsmekanism på N-21A

Hjälp till självhjälp: Nordpeis Me

Vi har gjort flera korta filmer som vi kallar för hjälp till självhjälp – för Nordpeis Me


1. Hur man justerar luckans lås på Nordpeis Me


2. Hur man justerar luckans gångjärn på Nordpeis Me


3. Hur man monterar/demonterar brandväggsskivor/isoleringsskivor på Nordpeis Me


4. Hur man byter luckans gångjärn på Nordpeis Me


5. Hur man byter sidoglas på Nordpeis Me


6. Hur man byter glaslucka på Nordpeis Me

Hjälp till självhjälp: Nordpeis N-29 serien

Vi har gjort flera korta filmer som vi kallar för hjälp till självhjälp – för Nordpeis N-29-serien!

Nordpeis N-29P är en insats som används i murspisen Davos P hög och låg.


1. Hur man justerar låsmekanismen på Nordpeis N-29-serien


2. Hur man justerar luckan på Nordpeis N-29-serien


3. Så fungerar funktionen ”håll luckan öppen” på N-29-serien


4. Hur man byter luckhållare på Nordpeis N-29-serien


5. Hur man byter luckans packning på Nordpeis N-29P


6. Hur man byter luckans inre glas på Nordpeis N-29P


7. Hur man byter luckans låsmekanism på Nordpeis N-29P


8. Hur man byter luckans yttre glas på Nordpeis N-29P


9. Hur man öppnar en låst lucka på Nordpeis N-29P


10. Hur man byter inre sidoglas på Nordpeis N-29 P


11. Hur man byter låsmekanism på Nordpeis N-29P


12. Hur man byter yttre sidoglas på Nordpeis N-29 P


13. Hur man byter fjädern på självstängande lucka på Nordpeis N-29P


14. Hur man byter brandväggsskivor/isoleringsskivor på Nordpeis N-29P