Hjälp till självhjälp: Nordpeis N-29 serien

Vi har gjort flera korta filmer som vi kallar för hjälp till självhjälp – för Nordpeis N-29-serien!

Nordpeis N-29P är en insats som används i murspisen Davos P hög och låg.


1. Hur man justerar låsmekanismen på Nordpeis N-29-serien


2. Hur man justerar luckan på Nordpeis N-29-serien


3. Så fungerar funktionen ”håll luckan öppen” på N-29-serien


4. Hur man byter luckhållare på Nordpeis N-29-serien


5. Hur man byter luckans packning på Nordpeis N-29P


6. Hur man byter luckans inre glas på Nordpeis N-29P


7. Hur man byter luckans låsmekanism på Nordpeis N-29P


8. Hur man byter luckans yttre glas på Nordpeis N-29P


9. Hur man öppnar en låst lucka på Nordpeis N-29P


10. Hur man byter inre sidoglas på Nordpeis N-29 P


11. Hur man byter låsmekanism på Nordpeis N-29P


12. Hur man byter yttre sidoglas på Nordpeis N-29 P


13. Hur man byter fjädern på självstängande lucka på Nordpeis N-29P


14. Hur man byter brandväggsskivor/isoleringsskivor på Nordpeis N-29P