Problem med rök

För att få igång draget i kanalen är det viktigt att brasan tar sig snabbt. Använd fint kluven, törr ved. Se vår eldningsguide.

Om ovanstående åtgärder inte fungerar kan skorstenen behöva justeras. Kan skorstenen vara för kort? Draget ökar proportionellt med höjden på skorstenen och det kan vara en bra idé att förlänga röret. Är andra eldstäder kopplade till samma kanal?

Kan det dras ut "falsk" luft? Det kan i så fall göra att draget minskar drastiskt. Testa att täta luckor och spjälll till eventuella andra eldstäder och tänd brasan igen.

Ett annat sätt att avhjälpa problem med drag från skorsten kan vara att installera en fläkt så att du själv kan reglera draget.