Kan jag elda med briketter?

Nej, våra insatser/kaminer är inte godkända för eldning med något annat än ved. Med briketter kan temperaturen i brännkammaren och kanalen bli väldigt hög och det finns risk för överhettning, vilket kan skada produkten och i värsta fall orsaka brand.