Lågorna slocknar när jag stänger dörren. Vad gör jag?

Det kan tyda på att drifttemperaturen i brännkammaren inte är tillräcklight hög och att draget från skorstensröret därfor inte blir tilräckligt starkt. Testa att använda finare kluven ved när du tänder brasan och följ instruktionerna i eldningsguiden.

Är huset nytt och helt tätt bör du överväga om du behöver koppla friskluft til eldstaden. Testa att öppna et fönster i närheten av eldstaden när du tänder brasan. Stäng av eventuell mekanisk ventilation och köksfläkten.