Måste man koppla friskluft direkt till eldstaden?

I synnerhet i nya, helt täta hus är det nödvändigt för att få en bra förbränning. I äldre hus behövs det normalt inte.