Eldningsventil

För att kunna styra mängden luft och brasans intensitet har de flesta tillverkare konstruerat en ventil, med vilken man kan styra tillförseln av spolningsluft. Man behöver vänja sig vid sin kamin för att kunna reglera ventilen rätt. För mycket luft ger en alltför intensiv brasa och för hög temperatur. För lite luft (att strypa lufttillförseln) ökar risken för att glaset blir sotigt och att brasan inte kan hålla tillräckligt hög temperatur för att förbränningen ska bli optimal.