Luftspolning av glasen

I äldre eldstäder kan glasluckan lätt bli sotig och den måste därför rengöras ofta. I moderna kaminer har detta problem lösts i och med att det finns en luftkanal ovanför glaset. Syftet med kanalen är att släppa in frisk luft längs glasets övre kant. Luften spolas sedan ner som en gardin över glaset i den varma brännkammaren.

Den rena luften hindrar rökgaserna från att komma i kontakt med och sota ner glaset. Den bidrar även till att styra brasans intensitet.