Rökklokka

När förbränningen är färdig vill man dra nytta av värmen i rökgaserna. Det görs med hjälp av en rökklocka. Den sista chansen att dra nytta av värmen från rökgasen innan den försvinner upp i skorstenen är i rökkanalen. Om man vill utnyttja värmen från gaserna på bästa sätt kan en extra meter rökkanal vara en bra investering.

Eftersom det är värmen i rökgaserna som genererar draget i kanalen kan inte all värme tas tillvara. Om röken blir för kall kan det också ske en oönskad kondensation i kanalen. Genom att montera oisolerade rökkanaler och ansluta rökkanaler till uttagen ovanpå eller bakom kaminen går det att anpassa eldstaden till de aktuella förutsättningarna.