Sekundärluft

Veden i brännkammaren börjar avge brännbara gaser när temperaturen i brännkammaren och bränslet stiger. Ved är en förnybar resurs, men det är också ett bränsle som innehåller både fasta material, t.ex kol, och tjärämnen som kan förångas. Fördelningen mellan fasta material och tjärämnen är cirka 20/80, så merparten av vedträet kommer faktiskt att förångas och förbrännas som gas i en vedkamin.

För att säkerställa att det finns tillräckligt mycket luft för att dessa gaser ska förbrännas, även när man stryper spolningsluften, finns det ofta fasta sekundärluftöppningar i brännkammarens bakvägg eller i rökavskiljaren. Denna luft måste tillföras ovanför brasan så att den inte påverkar eldens intensitet.