Tändningsventil

Ibland behöver lite extra luft tillföras direkt till brasan för att den ska ta sig snabbare. Det kan också behövas om man har väntat lite för länge med att lägga in ny ved. Den luften kallas primärluft och styrs ofta av en tändningsventil. Alla eldstäder är inte utrustade med en sådan ventil, men det går också att tillföra luft under tändningsfasen genom att ställa luckan på glänt. Om man glömmer att stänga tändningsventilen kan brasan börja brinna för häftigt, glaset kan bli sotigt av gaserna eller mjölkvitt av den höga temperaturen.