Hur hög måste temperaturen vara i brännkammaren för att det ska ske en ren förbränning?

Det är inte bara temperaturen som avgör hur väl förbränningen fungerar. En eldstad med ren förbränning har även rätt isolering, lufttillförsel och rätt geometri för att detta ska fungera. Den här funktionen blir särskilt tydlig när ny ved antänds och man minskar lufttillförseln via ventilen. Då kan man se lågor runt hålen längst bak i brännkammaren.