Varför tillförs det inte så mycket luft till insatser/eldstader med ren förbränning?

För att uppnå bästa möjliga förbränning och effektivast utnyttjande av veden måste rätt mängd luft tillföras på rätt ställe i brännkammaren. För stor lufttillförsel kan göra att förbränningen går för snabbt och temperaturen blir för hög, vilket kan skada eldstaden, skorstenen och byggnaden. I dag tas det mer hänsyn till detta än förr då det inte ställdes några krav på testning beträffande säkerhet och miljö.