Det pratas mycket om "effektiv skorstenshöjd". Vad innebär det?

Effektiv skorstenshöjd är avståndet mellan rökkanalens öppning till toppen av skorstenen. Den bör vara minst 3–3,5 m.