Vad behöver jag göra när sotaren kommer?

  • När du fått meddelande om sotning ska hela eldstaden vara tillgänglig och iordningställd så att det går enkelt att sota. Sotaren ska kunna ta sig upp på taket på ett säkert sätt.
  • Stegen ska räcka minst 1 meter över takfoten. Om takfotshöjden är högre än 5 meter ska det finnas ett stegfäste som förhindrar att stegen glider. Det ska finnas en ordentligt monterad takstege. Om skorstenen är högre än 1,5 över taket ska det finnas en arbetsplattform. Sotningsluckan ska vara lättåtkomlig.
  • Ha även monteringsanvisningen till din Nordpeiskamin till hands så att sotaren kan se de aktuella säkerhetsavstånden för din produkt.