Vad gör jag om betongen blir skadad?

Under transport och hantering kan det uppstå små skador på kaminen. Dessa kan repareras med den medföljande fogmassan. För ett perfekt resultat kan du använda lämpligt spackel ovanpå fästmassan och sedan slipa. Mindre ojämnheter spacklas.