Nordpeis ja kestävä kehitys

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokoelma, joka hyväksyttiin YK:n jäsenmaiden toimesta vuonna 2015. Nämä tavoitteet muodostavat yhteisen globaalin agendan köyhyyden torjumiseksi, kestävän kehityksen varmistamiseksi ja planeettamme suojeluksi. Tavoitteet ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa ja pyrkivät luomaan kestävää tulevaisuutta ihmisille ja planeetallemme vuoteen 2030 mennessä.

Me Nordpeisillä pyrimme saavuttamaan kaikki YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, ja olemme valinneet keskittyä erityisesti niihin tavoitteisiin, joilla voimme saada suurimman positiivisen vaikutuksen.