Usein Kysyttyä

Täältä löydät usein kysytyt kysymykset

Asentaminen

Asennus

Nykylainsäädäntö sallii tulisijan asentamisen itse, mutta monet jälleenmyyjämme tarjoavat myös asennuspalvelua. Jos olet epävarma, kysy valtuutetulta jälleenmyyjältämme tai paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta neuvoa rakentamismääräyksiä koskevissa asioissa. Tulisijan asentamiseen ja liittämiseen hormiin on haettava rakennuslupa paikallisilta rakennusvalvontaviranomaisilta. Talon omistaja on itse vastuussa turvavaatimusten täyttämisestä ja asennuksen tarkastuttamisesta alan asiantuntijalla. Asennuksesta on ilmoitettava nuohoojalle, koska nuohoustarve muuttuu.

Hormi ja palomuuri

Hormi ja mahdollinen palomuuri on tarkistettava, jotta ne täyttävät määräykset.

Hormin korkeus ja sisämitat vaikuttavat vetoon ja tulisijan polttokykyyn. Hormista ja palomuurista kannattaa ottaa mitat ja kuvia ja näyttää ne myyjälle, jolta haluat ostaa uuden tulisijan.

Jos hormia ei entuudestaan ole, teräshormin asennus voi olla odotettua edullisempaa ja helpompaa.

Kuinka pitkä savupiipun tulee olla?

Savupiipun pituudella tarkoitetaan takassa/kamiinassa olevan hormiliitoskohdan ja vesikatolla olevan piipun ylimmän ulko-osan/piippuhatun välistä etäisyyttä. Sen on oltava vähintään 3 – 3,5 m. Periaate on, että mitä pitempi piippu sitä parempi on yleensä piipun veto.

Savupiippu tulee ulottaa vesikaton yläpuolelle niin korkealle lähelle katon harjaa, että saavutetaan riittävä veto ja paloturvallisuus.

Vesikaton harjalla savupiipun pään ja katteen välinen pienin etäisyys savupiipun juuresta mitattuna on vähintään 0,8 m. Vietäessä piippua harjalta pois päin, tavanomaisilla kattokaltevuuksilla (≤ 20°) lisätään savupiipun korkeuteen 0,1 m jokaista lapemetriä kohti harjalta laskettuna.

Pitääkö takan edessä olla lattialevy?

Ellei asennusohjeessa toisin mainita, tulee koko tulisijan alla olla palamatonta materiaalia oleva lattialevy. Levyn tulee olla vähintään 500 mm syvä mitattuna takan etureunasta.

Jotkut vapaasti seisovat tulisijat on suunniteltu niin, että ne tarvitsevat vain levyn takan eteen. Siinä tapauksessa se mainitaan asennusohjeissa.

Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi, jos et ole varma millainen lattialevy sinun tulisijallesi tulisi asettaa.

Miksi puhtaasti palavissa tulipesissä takkatuleen ei syötetä niin paljon ilmaa?

Jotta takka palaisi mahdollisimman hyvin ja puusta saataisiin mahdollisimman suuri hyöty, palamisessa tarvittavan ilman määrää ja paikkaa on säädeltävä tarkkaan.

Jos ilmaa on liikaa, puu palaa liian nopeasti, jolloin lämpötila kohoaa liian suureksi ja voi vahingoittaa tulisijaa, savupiippua ja rakennusta. Tämä otetaan nykyisin huomioon aiempaa tarkemmin, sillä ennen vanhaan ei ollut vaatimuksia koskien turvallisuus- ja ympäristötestejä.

Millainen vähimmäisetäisyys on pidettävä tulisijan ja tulenarkojen materiaalien välillä?

Etäisyys riippuu tuotteesta. Kaikki vähimmäisetäisyydet löytyvät takan asennusohjeesta.

Millaista liimaa takan asentamiseen tulee käyttää?

Betonielementit liimataan kuumuutta kestävällä akryylilla tai silikonilla. Nordpeis-takat asennetaan siististi ilman mitään muurauslaastia. Tarvittavat asennusmateriaalit toimitetaan takan tehdastoimituksen mukana tehtaalta.

Miten toimin, jos betoniosa vahingoittuu?

Betoniosat voivat vaurioitua kuljetuksessa. Myös niiden väärä käsittely asennusvaiheessa voi vahingoittaa takkaa. Pienet vahingot ja halkeamat ovat korjattavissa mukana tulevalla liimalla. Voit viimeistellä liimauksen tasoittamalla ja hiomalla kohdan. Pienemmät vauriot ja epätasaisuudet tasoitetaan.

Jos betonielementti on vahingoittunut kuljetuksessa tai elementtejä siirrettäessä, ota silloin aina heti yhteys takan sinulle myyneeseen jälleenmyyjään. Ota vauriosta myös kuvia, joiden perusteella jälleenmyyjä ja tarvittaessa tehtaan tekninen osasto voi päätellä, mikä on tarvittava toimenpide vian korjaamiseksi.

Tarvitseeko takkaan asentaa erillistä korvausilmantuontia?

Jokainen takka vaatii toimiakseen ilmaa. Varmista aina, että tuli saa riittävästi happea koko käytön ajan.

Olemassa olevan savupiippuasetuksen mukaan korvausilman tuonti tulisijaan on huomioitava suunnitelmassa. Ota siis selvää, onko korvausilma suunniteltu tuotavaksi tulisijaan lattian vai seinän kautta tai ehkä ohjattavaksi tulisijaan suoraan piipun kautta?

Perinteisesti palamisilma tulisijalle on otettu suoraan huonetilasta. Tämä aiheuttaa useimmiten ongelmia erityisesti tulisijan sytytysvaiheessa ja erillispoistojen (esim. liesituuletin, keskuspölynimuri) vuoksi.

Suosituksena on, että palamisilma johdetaan tulisijaan ilmanvaihtojärjestelmästä riippumattomasti.

Käytännössä tämä tarkoittaa palamisilman tuontia tulisijaan huonetilan ulkopuolelta joko oman ilmakanavan (palamisilmaliitäntäsarja, lisävaruste) kautta suoraan tulisijaan, tulisijan läheisyyteen huonetilan kautta tai erityisesti tähän kehitetyn savupiipun kautta. Tällöin savupiipussa on savuhormin lisäksi oma ilmahormi palamisilmaa varten.

Suoraan ulkotilasta tuleva palamisilma johdetaan tulisijaan lattiarakenteissa tai seinän läpi kulkevan ilmaputken kautta. Nordpeisilta löytyy oma palamisilmaliitäntäsarja näitä vaihtoehtoja varten.

Ilmanvaihtokoneiden takkatoiminnon – ns. takkakytkin – avulla ei ole tarkoitus tuoda tulisijaan palamisilmaa, vaan muuttamalla veto-olosuhteita helpottaa tulisijan sytyttämistä. Takkakytkimet eivät toimi jatkuvasti, vaan niiden toiminta-aika on siis rajoitettu.

Palamisilmaliitäntäsarjan hankinta on välttämätöntä erityisesti uusissa, tiiviissä taloissa, joissa koneellisen ilmastoinnin ansiosta syntyy alipaine. Vanhemmissa taloissa tämä ei yleensä ole tarpeen.

Palamisilmaliitäntäsarja on lisävaruste, joka on luonnollisesti helpompi asentaa takan asennusvaiheessa, kuin jälkikäteen. Tarve tulee ottaa huomioon jo hyvin aikaisessa vaiheessa rakennusvaihetta ja hankintaa kannattaa siis harkita varhaisessa vaiheessa tulisijaa valittaessa.

Voiko takan/kamiinan asentaa suoraan puulattian päälle?

Betonitakan tulipesän alle lattiaan on asennettava teräslevy. Joidenkin takkojen mukana tulee betoniosa lattian peitoksi, jolloin erillistä teräslevyä ei tarvita. Voit tarkistaa asian tuotteen ladattavista asennusohjeista.

Perustuksen tulee kestää tulisijan paino sekä olla liikkumaton ja kosteudelta eristetty.

Muista varmistaa lattian kestävyys painon osalta talovalmistajalta tai taloyhtiön isännöitsijältä. Kestävyyden voi tarkistaa myös rakennesuunnittelija. Lattian kestävyyttä harkittaessa on muistettava ottaa mukaan myös takan päältä lähtevän savuhormin paino.

Kiertoilmatakat ja kamiinat voi normaalisti painon osalta laittaa suoraan puulattian päälle vahvistamatta lattiaa. Lattian kestävyys on kuitenkin aina varmistettava.

Myös tulipesän edessä oleva lattia on suojattava paloturvamääräysten mukaisesti.

Tulisijan edessä oleva palava-aineinen lattia suojataan lasi-/metallilevyllä/palamattomalla lattianosalla vähintään 100 mm suuluukun molemmin puolin sekä 400 mm suuluukun edessä.

Kysy tarvittaessa lisätietoja asiasta jälleenmyyjältä tai rakennusvalvontaviranomaiselta.

Voinko asentaa takan/kamiinan itse?

Yleisesti ottaen kyllä. Jos olet epävarma, kysy valtuutetulta jälleenmyyjältämme tai paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta neuvoa rakentamismääräyksiä koskevissa asioissa.

Lupa-asiat riippuvat kohteesta. Uuden tulisijan asentamiseen ja liittämiseen hormiin, jossa ei ole ollut aiemmin takkaa ja savuhormia, on haettava rakennuslupa paikallisilta rakennusvalvontaviranomaisilta. Viranomainen tekee lopputarkastuksen. Remontti- ja korjauskohteissa on haettava rakennus- tai toimenpidelupa paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta. Selvitä faktat aina hyvissä ajoin ennen asennusta.

Tulisijan poltto- ja lämmitysominaisuudet edellyttävät perehtyneisyyttä ja helpoiten nämä tiedot löytyvät valmistajan asennusohjeista.

Talon omistaja on itse vastuussa turvavaatimusten täyttämisestä ja asennuksen tarkastuttamisesta vaaditulla alan asiantuntijalla. Asennuksesta on ilmoitettava nuohoojalle, koska nuohoustarve muuttuu.

Taloyhtiössä täytyy muistaa ottaa yhteys isännöitsijään ja/tai hallitukseen ennen projektin aloittamista huoneiston muutostyöluvan saamiseksi. Työtä ei saa aloittaa ennen, kuin taloyhtiö on hyväksynyt suunnitelman.

Kaikki tuotteet

KW

kW eli kilowatti on tehon yksikkö, joka vastaa 1 000 wattia. Teknisissä sovelluksissa tehoa mitataan hevosvoimina, jolloin 1,36 hv = 1 kW. Teholla tarkoitetaan energian määrää tietyssä ajassa.

Onko Nordpeis-tulipesien kanssa käytettävä Nordpeis-takkakuoria?

Ei ole, vaan Nordpeis-takkasydämen voi asentaa myös esim. itse muurattuun takkakuoreen.

Takkasydämen asennusohjeissa on ilmoitettu vähimmäisturvaetäisyydet, tuloilmaliitäntöjen sijainti, hormiliitäntöjen paikat jne. Tutustu siis aina takkasydämen asennusohjeeseen, jonka voit ladata netistämme kyseisen tuotteen omalta sivulta.

Paloilmasäädin

Jotta tulipesässä olevan ilman määrää ja voimakkuutta voidaan säätää, useimmissa takoissa on venttiili huuhteluilman säätämistä varten. Sen käyttäminen edellyttää, että tutustut takkaasi tai kamiinaasi hieman tarkemmin. Jos tulipesässä on liian paljon ilmaa, takka palaa liian voimakkaasti ja lämpötila nousee liian korkeaksi. Jos ilmaa on puolestaan liian vähän, lasi voi nokeentua eikä tuli pala tarpeeksi kuumana ja puhtaasti.

Savupelti

Kun tuli on palanut loppuun, kannattaa savukaasujen lämpö hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Tässä apuna on savupelti. Se tarjoaa viimeisen tilaisuuden ottaa kaasujen lämpö talteen ennen, kuin se katoaa savupiippuun. Jos haluat hyödyntää savukaasujen lämmön mahdollisimman tehokkaasti, ylimääräinen metri savuputkea voi olla kannattava sijoitus.

Koska juuri savukaasujen lämpö saa aikaan savupiipun vedon, kaikkea lämpöä ei voi käyttää hyväksi. Jos savu viilenee liikaa, piipussa voi myös tapahtua kondensaatiota.

Savupelti on Suomessa pakollinen eli nykyisin joko tulisijan tai savupiipun on sisällettävä savupelti!

Savupiipun on oltava sulkupellillä varustettu, jos siihen kytketty tulisija ei ole kaasutulisija tai tulisija, jossa on jatkuva polttoaineen syöttö.

Jos savupiippuun liitetyssä tulisijassa tai sen liitin- tai yhdyshormissa on savupelti, savupiippu voi olla ilman sulkupeltiä.

Takkasydän

Takkasydämen muodostavat tulipesä, eristelevyt, kehys ja luukku. Hyvä takkasydän on puhtaan palamisen edellytys. Takkasydän sijoitetaan yleensä betonista, tiilestä tai vastaavasta materiaalista tehdyn kuoren sisään. Takkasydän voidaan asentaa myös avotakkaan, jolloin lämpö saadaan talteen eikä se mene piipusta suoraan harakoille. Takkasydämiä on eri kokoisia, muotoisia ja ne on varustettu suurilla tai pienillä laseilla. Valikoimamme kattaa lukuisia vaihtoehtoja, joista varmasti löydät tarpeeseesi sopivan, jos vaikka haluat suunnitella takkakuorestasi juuri oman näköisesi.

Takuu

Tuote on tarkistettu Nordpeis-tuotteita koskevien laatuvaatimusten mukaisesti.


Eri osien takuut:

Valurautaosat 10 vuotta

Teräsosat 5 vuotta

Betoniosat 5 vuotta

Lasi: 2 vuotta

Thermotte®: 1 vuosi


Takuu ei kata:

Työkustannuksia tai muita kolmannen osapuolen kuluja, joita voi aiheutua takuutoimituksista.

Virheitä tai vaurioita, jotka ovat syntyneet vääränlaisesta asennuksesta, savupiipun huonosta vedosta, vääränlaisesta käytöstä, vääränlaisesta polttopuusta tai vastaavasta (ks. käyttöohjeet).

Uudet osat toimitetaan asiakkaalle tehtaalta veloituksetta. Takuu ei koske sellaisten suoraan tulen kanssa tekemisissä olevien osien, kuten arinan, kuumien peltien, tiivisteiden tai vastaavien kulumista tai repeämistä.


Takuuasioissa ota aina yhteys takan sinulle myyneeseen jälleenmyyjään.


Warranty Card Europe

Tuhkalaatikko

Joissakin tulisijoissa tulipesän alapuolella on pieni laatikko, johon poltossa syntyvä tuhka putoaa. Laatikon koko kannattaa arvioida tarkkaan, sillä liian pieni tuhkalaatikko aiheuttaa ongelmia. Pienehköstä tulisijasta tuhkat voi olla helpompaa tyhjentää suoraan tulipesästä joko pienellä lapiolla tai tuhkaimurilla. Nordpeis-tulisijoissa ei muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta käytetä tuhkalaatikkoa. Nykyiset puhtaasti polttavat tulisijat polttavat puun niin tehokkaasti, että tuhkaakin syntyy vähemmän. Siksi suosittelemme tuhkaimuria. Huomaa! Nordpeis suosittelee käyttämään tuhkaimuria pienehköjen tulipesien tyhjentämiseen. Se on siistimpi vaihtoehto pienelle, helposti pölyävälle tuhkalaatikolle.

Tulipesä

Tulipesän eristys ja rakenne on suunniteltu tarkkaan mahdollisimman puhtaan palamisen varmistamiseksi myös hitaammassa takanpoltossa. Palokaasujen on pysyttävä lämpimässä tulipesässä riittävän kauan, kunnes kaikki palava materiaali on palanut. Useimmissa tulipesissämme on käytetty juuri tähän tarkoitukseen kehittämäämme lämmönkestävää Thermotte™-kiveä. Eristyslevyihin kohdistuu paljon kuormitusta ja on normaalia, että ne käytössä kuluvat ja on vaihdettava ajan myötä. Thermotten hienovaraisen vaalea väri pysyy ennallaan normaalissa käytössä, myös pidemmällä aikavälillä. Käytössä Thermotte ensin tummenee, mutta vaalea väri palautuu kuumuuden ansiosta. Lisäksi Thermotte-kiviaines on useimpia muita markkinoilla olevia eristemateriaaleja kestävämpää.

Asiaa puusta

Kuinka kuivaa puun tulee olla?

Tuoreen puun kosteusprosentti on noin 50. Kuivalla ja hyvin tuulettuvalla varastoinnilla tuoreen puun kosteus saadaan vuodessa putoamaan noin 20%:iin. Varastoitaessa puun ei tule olla maata vasten, vaan ilman täytyy päästä kiertämään hyvin puiden sivuilla ja yläpuolella. Jotta puu olisi varmasti kuivaa, se on hyvä pilkkoa talvella ja varastoida kesän yli tuuletetun katoksen alla tai oikeassa puuvajassa. Tällaisten puuttuessa puut kannattaa latoa kuivumaan kuormalavojen päälle. Puita ei tule suojata maahan asti ulottuvalla pressulla, koska sen alle saattaa muodostua kosteutta.

Parasta on, jos polttopuiden annetaan kuivaa kaksi kevätkautta, koska puu kuivuu parhaiten keväällä ennen lehtien puhkeamista.

Puu on sopivaa polttopuuksi, kun sen kosteuspitoisuus on 15 – 20%.

Polttopuut on hyvä ottaa sisätiloihin viimeistään 24h ennen niiden käyttöä. Pakastettua tai kylmää puuta käytettäessä puun lämpöhyötysuhde on erittäin huono.

Liekit sammuvat, kun luukku suljetaan. Miten toimin?

Syitä voi olla monia. Hormi saattaa olla kostea, ei ehkä ole lämmennyt eikä vedä kunnolla.

Huomaa, että jos käytät sytytysvaiheessa liian vähän tai liian karkeaksi pilkottuja puita/pilkkeitä, palotila ei saavuta oikeaa käyttölämpötilaa eikä piippu ala vetää.

Virheellisen syttymisen seurauksena saattaa olla huono palaminen, voimakas nokeentuminen ja tulen sammuminen, kun luukku suljetaan. Myös riittävän paloilman saanti juuri sytytysvaiheessa on ensiarvoisen tärkeää.

Muista siis käyttää sytytyksessä riittävästi pikkupuita/pilkkeitä ja lisää ensimmäiset polttopuut vasta, kun sytytyspesällisen liekki alkaa laantua hiillokseksi. Seuraa sytytysohjeita.

Jos talo on uusi ja erittäin tiivis, kannattaa harkita palamisilman tuomista ulkoa suoraan takkaan lisävarusteena saatavan palamisilmaliitäntäsarjan avulla.

Kokeile myös avata tuuletusikkunaa takan lähettyvillä sytytyksen ajaksi. Sammuta myös koneellinen ilmanvaihto ja liesituuletin.

Miten puun kosteus mitataan?

Kosteusmittareita myydään parin kympin hintaan. Se on hyvä sijoitus, jos ostat puuta usein. Monet puunmyyjät mainostavat tuotettaan ”kuivana”, mutta se ei aina pidä paikkaansa. Tiedustele aina kosteusprosenttia.

Takka ei vedä hyvin ja lasit nokeentuvat mustiksi

Uuden, puhtaasti palavan takan sytyttäminen voi olla haastavaa, koska kiertoilmatakkoja ei käytetä samoin, kuin vanhanaikaisia rakoarinamalleja. Toisin kuin luullaan, takan sytytys ei ole taito- eikä tekniikkalaji, vaan muutamalla niksillä ja yksinkertaisella periaatteella saat aikaiseksi upean liekin ja sopivan lämmön.

Näin saat takan ja kamiinan palamaan

Takka savuttaa / huoneessa on savunhajua, kun takassa on tuli. Miten toimin?

Tämä on useimmiten merkki siitä, että tilassa on alipainetta – toisin sanoen veto huoneeseen päin on suurempi, kuin mitä hormissa. Koneellinen ilmanvaihto ja liesituuletin kannattaa sammuttaa ja tarvittaessa avata myös huoneessa olevaa ikkunaa tai ulko-ovea.

Lämmityskauden alussa hormit ovat kylmiä ja niihin on kerääntynyt kosteutta, jolloin takka pölläyttää helposti savut sisälle. Takka saattaa aluksi vetää hyvin, mutta hetken lämmityksen jälkeen hormin seinämissä oleva kosteus höyrystyy ja painuu hormissa alaspäin estäen savun kulun. Savua syntyy, kun kostea hormi aiheuttaa savulukon.

Käyttämättä olleen tulisijan sytyttäminen valmistajan ohjein on ehdotonta, jotta tulipesä lämpiää ja hormi alkaa vetää kunnolla.

Lue lisää

Voiko takassa polttaa pellettejä?

Ei missään tapauksessa – Nordpeis-takat/kamiinat eivät sovi muun, kuin puun polttamiseen.

Pelletit voivat nostaa tulipesän ja savupiipun lämpötilan erittäin korkeaksi. Ylikuumeneminen voi vahingoittaa tuotetta ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa tulipalon.

Huolto

Lasi

Käytämme tulisijoissamme karkaistua lasia. Se kestää korkeita lämpötiloja ja kulutusta.

Karkaistun lasin sulamispiste on tavallista lasia korkeampi, joten sitä ei voi kierrättää tavallisen lasin tapaan. Karkaistu lasi kierrätetäänkin sekajätteenä, ei siis tavallisen lasijätteen mukana. Tämä on tärkeä asia ympäristön kannalta!

Karkaistu lasi kestää kuormitusta, korkeita lämpötiloja (maks. 300°C) ja nopeita lämpötilan muutoksia paremmin, kuin tavallinen lasi.

Rikkoutuessaan lämpökarkaistu lasi menee pieniksi muruiksi, joilla ei ole tavalliselle lasille ominaista leikkaavaa terävää reunaa.

Lasien ilmahuuhtelu; toisiopalo puhdistaa

Vanhemmissa tulisijoissa luukun lasi saattaa nokeentua ja vaatia säännöllistä puhdistusta. Moderneissa takoissa ja kamiinoissa ongelma on ratkaistu sijoittamalla mm. lasin yläpuolelle ilmakanava suuttimineen. Niiden avulla suuluukun yläreunaan ohjataan puhdasta kuumaa ilmaa, joka huuhtelee lasia kuumassa tulipesässä kuin eräänlainen ilmaverho. Tämä toisiopalo polttaa erittäin kuumassa lämpötilassa ensiöpalon puusta irrottamat kaasut.

Näin palokaasut eivät pääse likaamaan lasia ja liekit palavat paremmin.

Millainen lämpötila tulipesässä on oltava, jotta puhdaspalo alkaa toimia?

Puhtaaseen palamiseen vaikuttavat muutkin tekijät, kuin palamislämpötila. Puhtaasti palavan takkasydämen verhoilua, palamisilmantuontia ja palotilan muotoa on mietitty tarkkaan mahdollisimman puhtaan palamisen varmistamiseksi. Puhdaspalotapahtuma näkyy erityisen hyvin silloin, kun uusi pesällinen puita on syttynyt ja paloilmansäädintä käännetään pienemmälle. Tällöin näyttää siltä, kuin tulipesään yläkautta kuumaa ilmaa syöttävien suutinaukkojen ympärillä pyörisi tulenlieskoja.

Millaisella maalilla takan voi maalata?

Nordpeis suosittelee käyttämään vesipohjaista, hengittävää maalia. Väriliikkeet osaavat suositella valikoimistaan parhaiten lämpöä kestäviä tulisijoihin soveltuvia maaleja, jotka eivät muutu sävyiltään lämpötilamuutosten seurauksena.

Jos haluat jättää betonitakalle tasaisemman betonilta näyttävän pinnan, suosittelemme tulisijan maalaamista takoille tarkoitetulla omalla Northstar-betonimaalillamme. Lue vinkkimme

Miten lasi puhdistetaan?

Helpoin tapa puhdistaa takan lasi on pestä se kostutetulla paperilla.

Ota kostutettuun talouspaperiin tai sanomalehden sivuun hiukan tuhkaa tulipesän pohjalta ja puhdista lasi sillä. Kuivaa lasi sitten puhtaalla paperilla.

Jos takassa on hissiluukku, tarkista tulipesän asennus/käyttöohjeesta, miten lasit avataan.

Älä koskaan käytä puhdistusaineita/-välineitä, jotka sisältävät hioma-aineita. Takkaliikkeistä voi myös tiedustella pahoin likaantuneisiin laseihin erityisiä noenirrotusaineita.

Anna lasin jäähtyä ennen sen puhdistamista.