Millainen puu sopii parhaiten polttopuuksi?

Polttopuun laatu ei riipu vain puulajista.

Jos lämmität yleensä talvisin puulla, olet varmasti kiinnittänyt huomiota kysymykseen, joka nousee puheenaiheeksi tietyin väliajoin: mikä puulaji on paras polttopuu? Kysymykseen liittyen on tarjolla paljon subjektiivisia mielipiteitä ja objektiivista tietoa, kuten lämpöarvotaulukoita, jotka kertovat siitä, kuinka paljon lämpöenergiaa puu luovuttaa kilowatteina.

Samaan aikaan keskustelu on kuitenkin teoreettista, sillä useimmilla meistä ei ole mahdollisuutta valita vapaasti polttopuidensa puulajia. Useimmiten saatavilla on koivua, kuusta ja mäntyä.

Koivu on useimpien suosikki polttopuuksi. Se syttyy helposti ja sitä on usein saatavilla. Koivua myös suositellaan, koska sen puuaines on tiheää ja tilavuuteen nähden koivun lämpöarvo on paras.
Pihkaista puuta ei suositella, koska se paukkuu ja poksuu palaessaan. Kuusen tavoin eräät lehtipuut, kuten haapa ja paju paukkuvat palaessaan. Syynä on puun sisälle kertynyt pihka ja erilaiset eteeriset öljyt, joka kuumetessaan laajenevat ja paukauttavat auki ympäröivää puun rakennetta.

vedkubber med bark til fyring

Tietoa

 • Koivu on puulaaduista helpoimmin syttyvä.
 • Saarnin kaltaiset kovemmat puulajit palavat pitkään, mutta takan sytyttäminen niillä voi olla vaikeaa. Tiheimpiä puulajeja ovat pyökki, tammi ja koivu. Mitä suurempi tiheys, sitä suurempi on puun energiasisältö.
 • Puulajista riippumatta on tärkeä varmistaa, että puu on kuivaa. Märkä puu nokeaa valtavasti.

Tarkista polttopuiden laatu

Polttopuun laatu on yhtä tärkeää kuin sopiva puulaji. Seuraavat kolme tekijää ovat palamisen kannalta tärkeitä:

 • Puun kosteus
 • Klapien koko
 • Polttamismenetelmä

Polttopuut tulee kuivattaa niin, että niissä saa olla enintään 20% vettä. Sopiva puun kosteus on 15 - 20%. Kosteampaa puuta poltettaessa suuri osa puun energiasisällöstä kuluu veden haihduttamiseen. Myös palaminen on huonompaa, hormiin syntyy noki- ja tervakerrostumia, mikä pahimmassa tapauksessa voi aiheuttaa hormipalon. Kosteus voidaan mitata helposti kosteusmittarilla. Toinen tapa tarkistaa puun kosteus on levittää klapin toiseen päähän tiskiainetta ja puhaltaa klapiin toisesta päästä. Jos tiskiaine kuplii puhallettaessa, puu on riittävän kuivaa.

Polttopuiden koolla on suuri merkitys takkatulen palamisen kannalta. Jos pilkot itse omat polttopuusi, on hyvä myös muistaa, että pienemmät halot myös kuivuvat nopeammin. Käytä sytytysvaiheessa 2–3 kg pieneksi pilkottua tasalaatuista puuta/pilkettä. Kun tuli on syttynyt kunnolla, voit lisätä myös suurempia puita. Pienemmät klapit syttyvät paremmin ja nopeammin, jolloin savupiipusta karkaavia palamattomia kaasuja muodostuu vähemmän.

Vinkkejä

Jos pilkot itse omat polttopuusi, on tärkeää, että pinoat ne oikein ja varastoit puut niille varattuun paikkaan.

 • Aikaisin keväällä kaadetun puun voi parhaassa tapauksessa käyttää seuraavana talvena. Mutta on parempi, kun puun annetaan kuivua kaksi kevätkautta, koska puu kuivuu parhaiten keväällä ennen lehtien puhkeamista.
  Koivu tulisi pilkkoa mahdollisimman pian ennen, kuin se kuivaa kovaksi ja raskaaksi pilkkoa. Mänty ja kuusi ovat sitä vastoin helpompi pilkkoa, kun ne ovat saaneet hieman kuivua.
 • Puuvajan puuttuessa hyvä tapa on kasata puut esim. puisten kuormalavojen päälle, jolloin puut eivät ole suoraan kosketuksessa kosteaan maahan ja ilma kiertää motin ympärillä. Peitä puupino vasta, kun puut ovat kuivuneet.
 • Älä koskaan peitä puupinoa maahan asti ulottuvalla pressulla tai kevytpeitteellä, koska ne toimivat silloin samoin, kuin tiivis kansi eikä puu kuivu.
 • Kostea puu on otollisempaa alustaa lahottajasienille, jotka kuluttavat nopeasti puun energiasisällön. Lahopuun lämpöarvo on olematon ja se karstoittaa hormia.

Takan käyttöohjeet

Mitä nykyaikaisen takan käyttämiseen tulee, on hyvä muistaa seuraavat asiat:

 • Sytytä puut päältä. Näin ne palavat paremmin ja savupiipusta poistuvien palamattomien kaasujen ja päästöjen määrä vähenee.
  Lado tulipesään vaakatasoon ristikkäin toistensa päälle pieniä, halkaisijaltaan noin 2-3 cm tasalaatuisia pilkkeitä. Pilkkeitä ei pidä säästellä, sillä hyvä määrä on noin 1,5-2 kg kerrallaan. Näin siksi, että nykypäivän puhtaasti palavissa takoissa savupiipun lämpeneminen kestää kauemmin – tämä on kuitenkin tarpeen hyvän vedon varmistamiseksi. Hyvä veto puolestaan edistää puiden palamista mahdollisimman tehokkaasti.
  Pidä takkaluukkua hieman raollaan sytytyksen jälkeen niin kauan, että pilkkeiden liekki alkaa laantua. Tämä vie yleensä noin 10-15 minuuttia.
  Lisää ensimmäiset polttopuut. Normaalikokoiset klapit ovat hyviä. Polttopuun määrä per pesällinen riippuu takasta, yleensä 1 – 3 klapia on riittävä määrä. Tulipesää ei siis saa latoa täyteen.
  Sulje luukku kokonaan vasta muutaman minuutin päästä ensimmäisten polttopuiden lisäämisen jälkeen.
  Aina kun lisäät polttopuita takkaan, voit pitää luukkua raollaan muutaman minuutin, jotta liekki tarttuu polttopuihin hyvin.

  Edellä olevat takansytytysohjeet ovat yleisiä ja suuntaa antavia. Muista aina lukea kunkin mallin käyttöohjeet ennen takan sytyttämistä. Käyttöohjeet toimitetaan aina takan mukana. Pidä huoli ettei takan asentaja työnsä päätteeksi vahingossa heitä ohjetta pois turhana roskana, mitä tapahtuu valitettavan usein.
 • Huolehdi siitä, että liekit saavat tarpeeksi ilmaa. On tärkeää, että tulipesässä on riittävästi ilmaa, jotta puut palavat tehokkaasti ja takka lämmittää kodikkaasti. Ilmaa tarvitaan sekä sytytyksen että palamisen aikana. Älä siis sulje ilmaventtiilejä kokonaan. Taloissa, joissa on käytössä koneellinen ilmastointi tai jos talosi on tiivis ja uudempi, on hyvä muistaa, että ennen takan sytyttämistä kannattaa avata ikkuna tai kytkeä ilmastoinnista takkakytkin päälle (tai ilmastointi kokonaan pois) siinä tilassa, jossa takka sijaitsee. Näin saat takkaan ja savupiippuun paremman vedon alipainetta vähentämällä.
 • Älä käytä sytytyksessä sanomalehtiä, aikakauslehtiä, maitopurkkeja tai pahvia. Näille materiaaleille on yhteistä, että niiden palaessa voi muodostua suolahappoa ja vapautua raskasmetalleja, jotka ovat haitallisia ympäristölle ja takalle ja voivat myös vioittaa savuhormia. Ne myös kuluttavat enemmän happea.
 • Käytä sytytyspusseja tai sytytysvillaa mieluummin, kuin sytytyspaloja. Ne ovat ekologisina vähemmän haitallisia tulisijalle, palavat hajuttomasti, eivät savuta ja nokea ja niiden avulla tulen sytyttäminen on helpompaa. Tiesitkö, että sytykkeenä usein käytettävä koivun kuiva tuohi on myöskin kova nokeamaan?
 • Nordpeis-tulisijoissa ei saa polttaa puubrikettejä tai puupuristeita. Suosittelemme ehdottomasti käyttämään tavallista puuta.
 • Kun noudatat Nordpeis-takkojen ja -kamiinoiden mukana tulevia takansytytysohjeita, saat parhaimman mahdollisen lopputuloksen. Kun noudatat ohjeita, takan luukunlasi pysyy puhtaampana ja puuta kuluu vähemmän ja lämpöä tulee sopivasti.

Katso lyhyet ohjevideomme nykyaikaisten takkojen käytöstä.