Åtte viktige faktorer å ta i betraktning ved valg av ny peis eller ovn

1. Finn ditt varmebehov
2. Hvor skal peisen stå?
3. Avstand til brennbart materiale
4. Kontroller pipe og brannmur
5. Tåler gulvet vekten av en ny peis?
6. Montering selv eller av fagfolk?
7. Peisen må kontrolleres før du kan ta den i bruk
8. Husk gulvplate

  1. Finn ditt varmebehov

Vurder først om du trenger ildstedet til oppvarming eller mest for hyggens skyld. Nye boliger er ofte så godt isolert at en stor peis faktisk kan gi for mye varme. Du kan også få sot og skader i pipa om du må fyre med liten trekk for å begrense varmen. Velg en peis med riktig varmeeffekt for ditt hus, slik at du ikke ender opp med en peis du ikke bruker. Du bør også sørge for at ildstedet har mulighet for tilførsel av ekstra friskluft. De fleste nye ovner og peiser har dette i dag.

Normalt har en godt isolert bolig et varmebehov på cirka 60 - 70 W per kvadratmeter. For å vite hvilke nominell effekt det nye ildstedet bør ha, regner du på denne måten:

Oppvarmingsareal x varmebehov / 1000 = anbefalt nominell effekt

Har du et rom på 90 kvm i en godt isolert bolig blir regnestykket slik:

90 x 70 / 1000 = 6,3.

Ildstedet bør altså ha en nominell varmeeffekt rundt 6,3 kW.

Alle våre ildsteder har oppgitt varmeeffekt. Husk at denne beregningen er omtrentlig. Både vedtype, pipetrekk, og fyringsmetode virker inn på hvilken varmeeffekt du sitter igjen med.

Takhengt peisovn
Me Ceiling, en rund, takhengt ovn fra Nordpeis

Skal peisen gi god stemning, mye varme eller begge deler? Her er bestselgeren Nordpeis Capri.

2. Hvor skal peisen stå?

Du bør tenke på hvor i huset peisen skal stå. Dette har mye å si for hvordan fordelingen av varmen blir. Husk at varm luft stiger. Har du et hus med flere etasjer, kan det være lurt å plassere ildstedet nederst. Da vil etasjene over å nyte godt av varmen som kommer nedenifra. Dernest må du velge ildstedet ut ifra om det skal stå i et hjørne, inntil en rett vegg eller om det skal stå fritt i rommet. Det finnes modeller som er spesielt tilpasset plasseringen den skal ha, men mange av peisene og ovnene kan plasseres uavhengig av dette.

3. Avstand til brennbart materiale

Både peis og pipe gir mye varme, og det er svært viktig at ildstedet ikke plasseres for nærme brennbart materiale. Mål opp avstanden til veggen både bak og ved siden av peisen, spesielt hvis du skal plassere den i et hjørne. Øvrig interiør, som sofa, bokhyller og kjøkkenskap må du også ta hensyn til. Tak, vinduer og dragere legger også føringer for hvor du kan plassere ildstedet.

Det finnes ingen generelle regler for avstand til brennbart materiale. Alle peiser og ovner har oppgitt sikkerhetsavstander i monteringsanvisningen, og disse må følges nøye.

4. Kontroller pipe og brannmur

Det må undersøke pipen din og måle hvor stor brannmur du har. Pipens innvendige mål og høyde er med på å bestemme trekk og forbrenningsevne. Det kan være lurt å ta mål både av pipe og brannmur så du kan høre med faghandleren der du ønsker å kjøpe ildsted. Mangler du pipe kan installering av en stålpipe kanskje være rimeligere og enklere enn du først fryktet.

5. Tåler gulvet vekten av en ny peis?

Du må også undersøke hvor mye ekstra vekt gulvet ditt tåler. De fleste ovner og elementpeiser er nå så lette at de kan plasseres rett på et normalt gulv. Er du i tvil om gulvet tåler belastingen, bør du få det undersøk av en fagmann. En del varmeforhandlere gjør også denne befaringen for deg.

6. Montering selv eller av fagfolk?

Dagens lovgivning gir deg mulighet til å montere peisen selv, men mange av våre forhandlere har også egne montører som gjør jobben for deg. Du må forholde deg til bygningsmyndighetene og deres krav i henhold til plan- og bygningsloven, inkludert tekniske forskrifter. Disse regulerer også om du har mulighet til å montere peisen eller pipen selv. Du finner informasjon på din kommunes nettsider eller hos Direktoratet for byggkvalitet.

7. Peisen må kontrolleres før du kan ta den i bruk

Ildstedet skal kontrolleres av en sertifisert forhandler, kvalifisert kontrollør eller kommunal kontrollmyndighet før det tas i bruk. Videre kreves det at nye ildsteder eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget meldes til brann- og feiervesenet i kommunen.

8. Husk gulvplate

Gulvplate er nødvendig når gulvet er av brennbart materiale. Gulvplaten skal normalt dekket 30 cm av gulvet foran peisen. Se alltid i monteringsanvisningen som gjelder for ditt produkt. Gulvplater finnes i både glass og stål. Du kan også lage det selv av ikke-brennbart materiale som for eksempel fliser av stein.

Me Ceiling, en rund, takhengt ovn fra Nordpeis

Peisen er husets viktigste dekorelement, her i form av vår bestselger Monaco Høy. Foto: @lejonboda