Enklere opptenning og mindre sot med IR-glass

Selv om peisens primæroppgave er å varme opp boligen din, er for mange atmosfæren bålet gir vel så viktig. Med IR-glass så blir det mer tid for å nyte peisbålet og mindre tid til vedlikehold.

Hva er IR-glass?

IR-glass er glass som er behandlet med et unikt, reflekterende materiale. Når glasset reflekterer varmen tilbake i forbrenningskammeret øker temperaturen og forbrenningsprosessen blir mer effektiv. Jo varmere og mer effektivt peisovnen jobber, forbrennes mer avgasser og høyere temperatur oppnås slik at sot forbrennes. Du får mer varme igjen for veden din, glass som krever mindre vask og bedre innsyn til flammene.

Fordeler med IR-glass

  • Enklere opptenning
  • Mer effektiv forbrenning som gir god varme raskt
  • Mindre sot betyr mindre behov for vask
  • Mindre utslipp av klimagasser
  • Redusert avstandskrav til brennbart materiale

Har typen glass noe å si for opptenningen?

Peisinnsatser med IR-glass er enklere å få fyr i. Når glassene reflekterer varme inn i brennkammeret øker temperaturen og riktig driftstemperatur oppnås raskere. Det betyr at du kan bruke mindre tid på opptenning og mer tid på å nyte flammene fra peisbålet.

Finnes det flere typer IR-glass?

I våre innsatser benytter vi to ulike typer IR-glass: Max IR og Supermax IR.

Max IR er våre standard IR-glass som innehar kvalitetene nevnt ovenfor: optimal forbrenning, en innsats det er enklere å bruke og mindre sot.

Supermax IR er standard IR-glass med superkrefter. Disse glassene reflekterer vesentlig mer varme tilbake enn standardglassene.

Har glassene noe å si for mengden utslipp?

Rentbrennende ovner trekkes ofte frem som en miljøvennlig varmekilde. Både med Max IR og Supermax IR får du en mer effektiv forbrenningsprosess som reduserer mengden skadelige utslipp ved at man hurtigere når en temperatur som forbrenner avgassene.

Har IR-glass andre fordeler?

IR-glass gjør at peisen blir mer plasseringsvennlig ettersom glassene gir redusert avstandskrav til brennbart materiale

Hvilke peismodeller har IR-glass?

Max IR-glassene leveres med følgende innsatser:

- Innsatser i N-29-serien (innsats til Davos-serien og Genève)
- N-21 Exclusive (innsats til Praha, Pisa, Cannes, Osaka T, Stockholm)

Supermax IR-glassene leveres med følgende innsatser:

- Q-34-serien (innsats til Monaco-serien)
- Q-24UL (innsats til Capri)