Garanti

Produktet er kontrollert i henhold til kvalitetskrav gjeldene for Nordpeis produkter.

 Garantier gjelder på deler:

  • Støpejernsdeler 10 år
  • Platestål 5 år
  • Betong 5 år

Garantien gjelder ikke:

  • Arbeid eller andre omkostninger som måtte påløpe ved garantileveranser
  • Feil eller defekter som følge av feil installasjon, dårlig piperekk, feil bruk, dårlig brensel eller lignende (ihht brukermanual).
  • Eventuell misfarging på ubehandlet betong på våre utepeisprodukter.
  • Nye deler vil bli levert uten omkostninger for kunden. Innvedige slitedeler som rister, brennplater, glass, pakninger eller lignende omfattes ikke av garantien.

Warranty Card Europe Pdf, 409 kB.