Hvilken ved er det best å fyre med?

Det handler ikke bare om treslaget du fyrer med.

Er du blant de mange som fyrer med ved om vinteren, har du sikkert lagt merke til en diskusjon som dukker opp fra tid til annen. Nemlig diskusjonen om hvilken ved som er best å fyre med. Her finnes det både subjektive meninger og mer objektive fakta i form av tabeller over brennverdi, som forteller oss noe om hvor mye energi veden gir omregnet i kilowatt.

Samtidig er diskusjonen på sett og vis litt teoretisk, ettersom de fleste ikke har mulighet til å velge fritt mellom ulike treslag å fyre med. Det er i hovedsak bjørk, gran og furu som er tilgjengelig for de aller fleste.

Mange foretrekker å fyre med bjørk. Det er et treslag det er lett å få fyr på og som er tilgjengelig for folk flest.

vedkubber med bark til fyring

Fakta

 • Bjørk er lettest å få fyr på
 • Harde tresorter som ask brenner lenge, men kan være vanskeligere å fyre opp med
 • Uansett vedslag - sørg for at veden er tørr

Husk å sjekke kvaliteten på veden

Vel så viktig som treslaget du fyrer med, er vedens kvalitet. Det handler i bunn og grunn om tre viktige forhold:

 • Fuktighetsinnhold
 • Størrelse på kubbene
 • Hvordan du fyrer

Fyringsved skal ikke ha et fuktighetsinnhold over 20 %. Med fuktighet høyere enn dette vil veden gi mindre energi, forurense mer og gjøre at glasset soter mer, for å nevne noe. Fuktigheten måler du enkelt med en fuktmåler. En annen måte å sjekke det på er å smøre oppvasksåpe på den ene enden og se om det bobler når du blåser gjennom fra den andre enden.

Størrelsen på kubbene er viktig for å få et bål som brenner godt og effektivt. For deg som hogger din egen ved er det dessuten et poeng at mindre kubber tørker fortere. Til opptenning bør du bruke 2-3 kg. finkløyvet ved, mens øvrig ved kan være grovere kløyvet. Størrelsen på kubbene er viktig for at de skal ta fort fyr og redusere mengden uforbrente gasser som går ut av pipa.

Tips!

Hogger du din egen ved er det viktig at du stabler riktig og på egnet sted.

 • Ikke stable veden direkte på bakken, men løft stabelen litt opp med et par bord eller paller
 • Stabelen bør stå et luftig sted slik at sol og vind bidrar mest mulig til tørkingen
 • Dekk til vedstabelen først når veden har tørket

Slik fyrer du riktig

Hva angår selve fyringen, spesielt i en moderne peisovn, er det to ting som er viktig:

 • Tenn fra toppen når du fyrer opp. Det gir bedre forbrenning og reduserer mengden uforbrente gasser som går ut i pipa
 • Sørg for at bålet får nok luft. Nok luft er viktig for at bålet skal brenne effektivt og gi deg varmeeffekten og kosen du forventer. Det gjelder både under opptenning og ellers. Du bør ikke strupe lufteventilene og "fyre rundt"
 • Peiskubber og kompakt ved er ikke egnet for fyring i våre ildsteder. Det anbefales sterkt å bruke ren ved

Se gjerne våre korte filmer som viser hvordan du fyrer i moderne ovner.