Unngå stadig vasking av glasset på ovnen og peisen

Tørr ved og riktig fyring er helt avgjørende.

En vesentlig del av peiskosen er å kunne se flammene som danser og nyte det speiselle lyset som kommer fra bålet. Derfor er det mange som velger en peis eller ovn med store glassflater. Da er det jo synd om du hele tiden må vaske glasset fordi det blir så mye sot at du nesten ikke kan se inn i ovnen lenger.

Ikke bare er det irriterende og tidkrevende å måtte vaske glasset til stadighet. Det betyr også med stor sannsynlighet at det enten er noe galt med veden du bruker eller måten du fyrer på.

Tips!

  • Fyr med god trekk
  • Bruk tørr ved
  • Må du først vaske glasset - bruk fuktet papir dyppet i aske
Vasking av peisglass

Bruk tørr ved

Det aller viktigste når du skal fyre er å bruke tørr ved. Fyring med våt eller rå ved fører nemlig til at det brenner dårlig og med lav temperatur. Konsekvensen er at det dannes sot under forbrenningen. En del av dette setter seg på glasset, men det setter seg også i skorsteinen. Over tid er det et større problem enn glasset ettersom det øker faren for pipebrann.

Fuktinnholdet på fyringsved skal ikke overstige 20 % og den enkleste og mest presise måten å måle det på, er ved å bruke en fuktmåler. Du kan også få en god pekepinn ved å banke to vedkubber mot hverandre. Hører du en lys klang er veden tørr.

Fyr på riktig måte

Det er spesielt viktig å passe på at bålet får tilstrekkelig tilførsel av luft. Uten nok luft blir forbrenningstemperaturen lavere og bålet vil sote mer. Vær klar over at rentbrennende ovner, som er mest vanlig i dag, krever mer luft enn eldre ovner.

Har du problemer med trekken kan du sjekke følgende:

  • At lufteventiler og eventuelle spjeld er åpne. Du kan også sette et vindu på gløtt for å få bedre lufttilførsel, særlig ved opptenning
  • Om feieluker eller andre ovner tilkoblet pipa er tette
  • At pakninger og overganger er tette og ikke trekker falsk luft
  • Rengjør ovnen med jevne mellomrom
  • Fei røykrøret mot pipa innimellom

Korrekt fyring handler dessuten om å tenne opp på riktig måte og å gjøre nye ilegg på riktig måte. Kort fortalt bør du tenne på fra toppen for å sikre mest mulig effektiv forbrenning og at færrest mulig uforbrente gasser setter seg på glasset og i skorsteinen. Se gjerne våre korte fyringsveiledninger for tips og råd.

Når det gjelder ilegg bør du ikke bruke for store kubber. Mindre kubber tar fortere fyr og mengden uforbrente gasser reduseres til et minimum. Tidspunktet for ilegg er når bålet har gått over i glødefasen - altså når det ikke er synlige flammer fra bålet.

PS! Når du først skal til pers for å vaske glasset, finnes det spesialmidler som kan brukes. Det enkleste og billigste er imidlertid å bruke litt vått papir, dyppe det i asken i ovnen og vaske over glasset med det.