SmartFire – Automatisk regulering av oppfyringsluften

Oppdag vår nyeste innovasjon fra Nordpeis! Vi introduserer nå vedovner med avansert automatisk regulering av oppfyringsluften. Med denne sensorstyrte teknologien blir oppfyringen en lek.

Optimaliserer lufttilførselen

Glem det tidkrevende og upresise manuelle justeringsarbeidet ved oppfyring. Vår sensorstyrte regulering optimaliserer lufttilførselen automatisk under oppfyring, sikrer en renere og mer effektiv forbrenning og gir en rekke fordeler – både for miljøet og ditt budsjett.

Illustrasjon som viser hvordan SmartFire fungerer

Enkel og praktisk

Vår sensorstyrte regulering av oppfyringsluften er utformet for å gjøre det enkelt og praktisk å bruke vedovnen din. Den innovative sensoren overvåker temperaturen inne i ovnen og tilpasser luftstrømmen etter behov ved oppfyring, noe som reduserer energitapet og forbedrer vedovnens ytelse.

Slik fungerer SmartFire:

Du tenner ilden i peisen din som vanlig, og setter lufttrekket på maksimal åpning. Når peisen når den optimale temperaturen, justeres luftstrømmen automatisk for å opprettholde den optimale forbrenningen gjennom hele fyringsperioden. Den kan også styres manuelt dersom du ønsker det.

Bra for helsa og miljøet

Våre tester viser en betydelig reduksjon av organiske gassforbindelser under fyring. Dette åpner opp for en rekke fordeler, deriblant:

Renere forbrenning: Organiske gassforbindelser kan bidra til dannelse av sot og andre forurensninger under forbrenningsprosessen. Ved å redusere disse forbindelsene, oppnår man en renere forbrenning, noe som resulterer i mindre sot og partikler som slippes ut i luften.

Bedre luftkvalitet: Mindre utslipp av organiske gassforbindelser fører til en forbedring av luftkvaliteten både inne i hjemmet og i det omkringliggende miljøet. Dette er spesielt viktig for personer med respiratoriske problemer eller allergier, da reduserte forurensninger kan bidra til å redusere luftveissykdommer.

A picture of the oven from Nordpeis, YoU Colorado White High, in a nice livingroom

YoU Colorado White High

Et nærbilde av ovn fra Nordpeis

YoU Pedestal

Økt energieffektivitet: Ved å optimalisere forbrenningsprosessen og redusere tapet av organiske gasser, kan man oppnå en mer effektiv utnyttelse av energien i veden eller brenselet som brukes i peisen.

Dette kan bidra til å redusere energiforbruket og dermed også kostnadene ved oppvarming.

Miljøfordeler: Reduksjon av organiske gassutslipp bidrar til å redusere den generelle miljøpåvirkningen av oppvarming med peis.

Ved å redusere utslipp av skadelige stoffer som karbonmonoksid og flyktige organiske forbindelser, kan man bidra til å bevare luft- og vannkvaliteten, samt redusere klimaendringer og negativ påvirkning på økosystemene.

Bilde av ovn fra Nordpeis, YoU Wall, i en trivelig stue

YoU Wall

Med sensoren strategisk plassert i ovnen og enkel manuell overstyring ved behov, gir våre vedovner en unik kombinasjon av effektivitet, bærekraft og brukervennlighet. Velkommen til fremtidens oppfyring med Nordpeis!

SmartFire finner du foreløpig i følgende produkter:

Finn din nærmeste forhandler