Velkommen til Nordpeis Showroom

Adresse:

Gjellebekkstubben 11, 3420 Lierskogen
Telefon: 32 24 47 24
Epost: [email protected]

 

 

Åpningstider:

Mandag - Onsdag: kl 08:00 - 16:00
Torsdag: kl 11:00 - 19:00
Fredag: kl 08:00 - 16:00
Lørdag - Søndag: Stengt

Ønsker du å booke tid for veiledning?

Fyll ut og send inn skjemaet, så vil vi ta kontakt med deg for å sette opp en tid som passer:

Kontaktdetaljer:
Navn
Telefonnummer
E-postadresse
Når ønsker du helst tid?


Kort beskrivelse av hva du ønsker hjelp til:
Eksempel: Et spesielt produkt, ny peis, skifte ut peis, sette inn kassettløsning eller bare generelt råd og veiledning i din prosess for å kjøpe et ildsted.
Bilder/dokumentasjon
Fint hvis du tar med et bilde eller tegning av der du ønsker å plassere ditt nye ildsted. Mål og avstander er viktig (sikkerhetsavstander), derfor kan målene på veggen, størrelse på pipe, brannmur etc også være lurt å ta med. Velg og last opp bilder/dokumentasjon. Maks 5 filer. Gyldige filtyper er jpg, jpeg, png, pdf og zip.

Godkjennelse av ildsted og montering:

Det stilles ingen formelle kompetansekrav til den som skal montere ildsted. Den som skal montere ildstedet må sette seg godt inn i regler for den aktuelle skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør.

Installasjon av ildsted i eksisterende bolig er ikke søknadspliktig, men er meldepliktig til kommunen (feiervesenet). En sertifisert montør kan utstede et monteringsbevis, ferdig utfylt og signert. Behold originalen i huspermen og send en kopi til ditt lokale brannvesen. Skjema for innmelding: «Melding om nyinstallasjon av ildsted»

NB: Skal ildsted og ny skorstein monteres samtidig eller i bolig under oppføring er ildstedet søknadspliktig som en del av varmeanlegget.