Vår visjon og verdier

For at alle som jobber sammen skal trekke i samme retning har vi utarbeidet en felles visjon og fire kjerneverdier som skal hjelpe oss i hverdagen.