Ventilert stålpipe - Stålpipe med tilluft

Nordpeis ventilerte stålpipe, tilluftspipe, er en pen og teknisk riktig innstallasjon i henhold til nye byggforskrifter.

Dårlig trekk er et velkjent problem og skyldes oftest et undertrykk i boligen. Dette er ofte tilfellet i moderne boliger som er meget tette og har mekanisk ventilasjon. Ventilert stålpipe sørger ikke bare for å få avgassen ut; den forsyner også ovnen eller peisen med friskluft til forbrenningen. Pipen har en ekstra kanal som fører friskluft inn i ovnen. Det betyr at ovnen fungerer godt, uavhengig av trykket i rommet rundt. Pipe og ildsted blir et helt lukket system.

Ovner som skal brukes sammen med ventilert pipe må være tette. De må være tilrettelagt for tilkobling av friskluft og ha selvlukkende dør.

Quadro Colorado med tilluftspipe - ventilert stålpipe

Nordpeis sin unike tilluftskanal

Nordpeis ventilerte stålpipe har egen tilluftkanal. Det er en slank kanal som monteres helt inntil ovnen bak og bidrar til god luft til ovnen. Kanalen er designet slik at den går mest mulig i ett med ovnen.

Visning av hvordan stålpipe kan plasseres i hus

Nordpeis ventilert stålpipe fås med både ø130mm og ø150mm innerrør.