Slik fungerer varmelagring

Varmelagrende peiser har et kanalsystem som lagrer varmen før den avgis over tid.

Vanlige peiser avgir sterk varme under fyring og blir relativt raskt avkjølt. Nordpeis Salzburg er derimot basert på et langt kanalsystem for å lagre optimalt med varme i kjernen som avgis over tid. Innen røyken kommer opp i skorsteinen er temperaturen redusert til litt over 100 grader. Virkningsgraden til et velkonstruert, varmelagrende ildsted ligger derfor langt over virkningsgraden til et vanlig ildsted. Ved riktig fyring kan ildstedet avgi varme hele døgnet med få fyringssykluser.

En varmelagrende peis gir deg:

  • Varme når du våkner
  • Varme hele døgnet med få fyringssykluser
  • Enkel og rask montering
Varmelagrende peis på hytte

Slik fungerer våre varmelagrende peiser

  • Etter opptenning, som normalt varer i ca. 10-15 minutter, lukker du opptenningsspjeldet
  • Legg inn fem vedlegg på ca. 2 kg for å varme opp den varmelagrende PowerStone kjernen
  • Salzburg absorberer varmen ved å sirkulere røyken rundt i innvendige kanaler. Når ilden har slukket, etter 5-6 timer, lukker du skorsteinsspjeldet for å beholde varmen lengst mulig

I tillegg til varmelagring, har Salzburg L og C konveksjonsvarme. Det gir deg full kontroll over varmen i rommet. Du kan raskt varme opp et rom, eller velge å lukke konveksjonsvarmen helt for å få den fulle effekten av varmelagringen.

Illustrasjon som viser hvordan varmelagrende peiser fungerer

Slik fyrer du med varmelagrende peis

A - Skorsteinsspjeldet
Skal være åpent under fyring, men kan lukkes etter at siste ilegg er gått over i glødefasen.

B - Opptenningsspjeld
Skal kun være åpent under korte perioder (10-15 minutter) ved behov under oppfyring, samt ved nytt ilegg for å forhindre utslag av røyk eller aske.

C - Lufteventil
Fyr med maksimalt åpen luftventil. Dette sikrer optimal forbrenning og minst mulig sotavleiring i røykkanalsystemet

D - Utsparing for friskluftstilførsel