Hur du eldar på rätt sätt

Moderna eldstäder ställer hårdare krav än äldre eldstäder på skorstensdrag, frisk luft för förbränning och tändning för att få förbränningen att fungera optimalt. Till skillnad från äldre eldstäder tar moderna eldstäder endast in luft för förbränning via dedikerade intag för detta, och fördelar luften in i förbränningskammaren via kanaler för att förbränningen ska få den luft den behöver och dit den behöver den.

Skorstenshöjd, skorstensstorlek, skorstenskvalitet (inklusive fuktig rördragning), eldstadens tillgång till frisk luft, yttre påfrestningar som ventilationssystem, värmepumpar, köksfläktar etc. är alla faktorer som spelar roll i en förbränningsprocess – förutom träkvalitet och belysningsmetod.

Eldningstips:

  • Se till att eldstaden har god tillgång till frisk luft (direkt ansluten till frisk uteluft är att föredra), se till att ha bra kvalitet på ved (16-20 % fukt). Observera att påverkan av ventilationssystem och andra mekaniska fläktlösningar kan påverka eldstaden.


  • Dela veden i tändklossar som inte är större än 5cm i diameter, lägg dem plant i eldstaden så att det blir gott om luft mellan klossarna tills du har fyllt 2/3 av eldstadens höjd. Bred ut 3-4 tändpåsar i toppen och tänd.


  • Stäng dörren så att den står på glänt och ha alla tänd- och tändventiler helt öppna.
  • När lågorna tagit tag i veden kan du stänga luckan helt igen, men vänta och stäng eventuell tändventil tills du ser att det brinner bra.


  • Tändventilen kan lämnas helt öppen under hela den första eldningen. När den tändande brasan har brunnit ner helt, och det bara finns glöd kvar i brännkammaren, kan du försiktigt öppna luckan på glänt för att utjämna tryckskillnaden mellan brännkammaren och rummet, innan du öppnar luckan helt för vidare laddning.

 

  • Placera insatsen och stäng luckan. Se till att insatsen tar eld innan du vänder ryggen mot härden.

Om detta inte löste ditt problem kan du få ytterligare förslag på lösningar på vår eldningsguide