Nordpeis och hållbarhet

FN:s hållbarhetsmål är en samling av 17 mål som antogs av FN:s medlemsländer år 2015. Dessa mål utgör en gemensam global agenda för att bekämpa fattigdom, säkerställa hållbar utveckling och skydda vår planet. Målen är nära sammanlänkade och syftar till att skapa en hållbar framtid för människor och vår planet fram till 2030.

Vi på Nordpeis arbetar för att uppnå alla FN:s hållbarhetsmål, men har valt att särskilt fokusera på de mål där vi kan ha störst positiv påverkan.